JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!

Västerfärnebo ett år efter branden

För lite drygt ett år sedan härjade den största storbranden i landets moderna historia.
En yta som motsvarar 30.000 fullstora fotbollsplaner brann.
Under drygt en vecka samsades misstag från räddningstjänsterna med hjälteinsatser från enskilda brandmän och privatpersoner.

Branden känns högaktuell just i dagarna med det torra vädret som råder och totalt eldningsförbud i skog och mark.
I den här artikeln kommer vi att göra en tillbakabildalick på de dramatiska dygnen dag för dag.
Vi kommer att redovisa tankar och funderingar hur man skall hantera vissa delar av brandområdet och bevara dessa i framtiden.

Husbilskompisar har besökt området ett år efter branden.

1361 0581Den eldhärjade skogen står som en ridå i området. Redan ett år efter branden har sly och blommor börjat växa.

Dag 1
31 juli

31a juli klockan 13:29 kommer ett larm in till SOS-Alarm.
Det är en skogsmaskinförare som ringer. Han jobbar med en markberedare på ett 15 hektar stort kalhygge nordost om Seglingsberg.
Vid samtalet berättar han att ett område på ca. 30 x 30 meter brinner.
Den troliga orsaken är en tändande gnista från hans skogsmaskin.
Eftersom branden startat i Surahammars kommun går larmet till Mälardalens Brand- och Räddningsförbund. Man skickar två deltidsstyrkor samt en tankbil till området.

Maskinföraren lämnar gps-koordinater vid sitt samtal till räddningstjänsten.
Ouppdaterade kartor gör att brandbilarna försenas ca. en halvtimme innan man hittar rätt plats.
När man kommer fram brinner det på en yta som är 300 meter i djup och ungefär en kilometer bred.
Brandingenjör Fredrik Eriksson konstaterar då att branden tagit sig vidare in i Sala kommun, han kontaktar Sala som tar över ansvaret inom sitt område.
Snart är 30 personer och en civil helikopter som vattenbombar området i full verksamhet med att försöka begränsa branden. Torkan och den kraftiga vinden gör det till ett omöjligt arbete för den lilla gruppen.
Vid en intervju i P4 Väsmanland gör Salas insatsledare Jan Lindberg följande uttalande. "Vi kommer att hålla på med det här hela natten innan vi kan övergå till eftersläckning och bevakning"

Dag 2 till 4
1a - 3e augusti

Under de här tre dygnen sprider sig branden helt okontrollerat och på kvällen den 3e augusti kan räddningsledningen konstatera att nu brinner 2.700 hektar skogsmark.
Över 100 personer arbetar med släckningsarbetet och helikoptrar från försvaret har rekryterats i arbetet.
Totalt är ca. 10 helikoptrar inblandade i släckningsarbetet.
Även lantbrukare är inblandade, dom försöker skapa brandgator med hjälp av gödselspridare som vattnar vissa områden.

Under de här tre avgörande dagarna erbjuder Länsstyrelsen i Västmanland län hjälp vid ett flertal tillfällen. Erbjudandet avböjs av räddningstjänsten som i det här läget egentligen jobbar med två insatsgrupper, en i Sala och en i Surahammar utan någon egentlig samordning. man hade kontakter med varandra men i praktiken var det två parallella insatser.
På lördagskvällen enas de två räddningsteamen om att se det som en insats i stället för två.
Göran Cederholm från Sala väljs som räddningsledare. Fram till den tidpunkten hade inte mindre än sju olika räddningsledare varit inblandade. Prognosen inför måndagen visar att luftfuktigheten förmodligen kommer att sjunka från 50% ner till låga 20%, ett skräckscenario för personerna i räddningsstyrkan, inget regn så långt prognosen når.

Dag 5
4e augusti

Måndagen den 4e augusti är en av sommarens varmaste dagar med rekordtemperaturer över 30 grader.
På förmiddagen kan man konstatera att branden spridit sig explosionsartat.
Den kraftiga vinden på ungefär 15 sekundmeter gör att lågorna i bland kommer upp i en spridning på flera kilometer i timmen.
Branden gäckar alla försök till brandgator.
Under eftermiddagen och kvällen evakueras över 1000 personer från Gamleby, Västervåla samt Engelsberg.

Flera skogsarbetare ringas in av branden och fem av dem räddas i en sjö då dom vinschas upp i försvarets helikoptrar.
Under måndagen konstaterar man att branden tagit sitt första liv, en timmerbilsförare som blivit fast i lågorna. hans kollega räddas av brandmän men är kraftigt brandskadad. Det här visar sig då branden är under kontroll vara den person som omkommer i Sveriges största skogsbrand i modern tid
Vid lunchtid brinner 4.200 hektar. Förberedelser har gjorts för att evakuera Norbergs 4.500 innevånare.
Bl.a. står 20 bussar klara i centrum om evakueringen blir ett faktum.
På kvällen måndagen den 4e augusti gör insatsledningen bedömningen att 14.000 hektar mark står i lågor.
Det motsvarar 30.000 forbollsplaner.

Dag 6
5e augusti

Under dagen enas man om att en räddningsledare skall ha det fortsatta övergripande ansvaret.
Uppdraget axlas av Lars-Göran Uddholm som tagits in från Södertörns Brandförsvar i Stockholm.
Beslutet föranleddes av ett behov av en utomstående kraft som kunde se förloppet och dagsläget med nya ögon. Att tillsätta ny räddningsledare samt att Länsstyrelsen tar över ansvaret för ledning och samordning beslutas av landshövding Ingemar Skogö klockan 10:15 på tisdagen.
På kvällen den 5e augusti deltar knappt 100 personer i släckningsarbetet, en siffra som skall ändras dramatiskt det kommande dygnet.

Dag 7
6e augusti

Redan under söndagen skickades ett rop om hjälp ut. Det gick  till Spanien och Italien som har specialbyggda flygplan för brandbekämpning. Det är första gången hjälp från utlandet begärs vid en svensk brand.
Förhoppningarna är stora att planen skall vara i gång redan under måndagen men dåligt väder försenar ankomsten av det utländska och efterlängtade tillskottet.
Det är först under onsdagen som planen kan börja samverka och stödja de svenska räddarna på mark och i helikoptrar. Under branden släpper man totlat 10 miljoner liter vatten över brandområdet.

Under onsdagen har insatsen utvidgats rejält. Ungefär 140 brandmän från 17 räddningstjänster jobbar kontinuerligt med släckning. Försvaret bidrar med 100-150 man per dygn och som mest är 15 helikoptrar och sex flygplan verksamma i luften. Fyra av dessa plan jobbar aktivt med vattenbombning.
Framåt kvällen kommer ett efterlängtat regn men som är för svagt för att släcka branden.
För första gången ser räddningsledningen en ljusning. Branden sprider sig inte vidare

1361 Den röda linjen visar gränsen där man fick stopp på branden.

Dag 8 och framåt
Från den 7e augusti går branden in i en ny fas. man koncentrerar sig på att trycka ner vatten i jorden, röja brandgator så elden inte kan ta sig vidare norrut.
Evakuerade personer och djur tillåts återvända hem och den 11e augusti kommer det efterlängtade regnet som gör slut på de sista lågorna och räddningsledaren kan konstatera att läget är under kontroll.
Totalt har 14.000 hektar (30.000 fullstora fotbollsplaner) brunnit, 10 miljoner liter vatten fällts över brandområdet, en person omkommit i lågorna och värden för ca. en miljard gått upp i rök.

Ett år efter branden
Av de tolv bostadshus som brann ner eller skadades i branden är fler under uppbyggnad.
Skogsägare har utbildats hur dom skall röra sig säkert på det brandhärjade området.
En väg har röjts i den södra delen, den kallas vita vägen och karta kan du hämta från länsstyrelsens webbsida.
Den vägen är öppen för allmänheten och ger en god bild av delar av brandens omfattning.
Samtliga berörda myndigheter och andra instanser har under hösten och vintern jobbat för en framtida bättre samordning vid olyckor som kräver stora insatser från samhället.


vfb kartaKarta: Länsstyrelsen

Tre naturreservat har berörts av branden.
Höskovsmossen öster om Gammleby. Skogen har i stort sett brunnit ner men själva mossen har klarat sig.
Stora Hoberget i Norbergs kommun och är i stort sett helt nerbrunnet.
Fermansbo urskog som ligger öster om Seglingsberg.
Här har ungefär en tredjedel av urskogen brandhärjats men de övriga delarna kan besökas.

De inblandade räddningstjänsterna får hård kritik från Länsstyrelsen.
Framför allt noterar man avsaknaden av samordning under insatsen.
Inte mindre än 14 räddningsledare var totalt inblandade under branden.
De tre inblandade räddningstjänsterna framförde en förfrågan under måndagskvällen då man föreslog att länsstyrelsen skulle ta över ledningsansvaret. Så skedde på tisdagsförmiddagen. 10.15 meddelade landshövdingen Ingemar Skogö att Länsstyrelsen från nu hade ett övergripande ansvar över insatserna.

Länsstyrelsen planerar att skapa ett nytt naturreservat som vi i framtiden kan besöka och se hur ett brandhärjat område utvecklas. Skogsbränder har härjat i alla tider inte minst efter åsknedslag.
1999 eldhärjades en del av Tyresta Nationalpark söder om Stockholm.
Den 8e november besökte 39 fastighets- och markägare från förra årets brand Tyresta. Syftet var att visa hur skog och mark återhämtat sig 15 år efter en storbrand.
Området har lämnats helt orört sedan dess och hur det ser ut där i dag kommer i nästa artikel.

1361 0584

Den vita vägen som du ser i nederkant av kartan är fullt farbar även med en husbil. Den går genom ett sydligt avsnitt och ger en god bild av hur branden härjade och till slut stoppades.
Undvik dock att ta dig in på några stickvägar även om det är öppna bommar.
Jag tog en sådan väg och var väldigt glad att jag hade stora hjul, 30 cm markfrigång och fyrhjulsdrift.

Ansvar vid skogsbränder
Entreprenören vars maskin misstänks ha startat branden delgavs den 4 november misstanke om grov allmänfarlig vårdslöshet.
Vid en fällande dom kan skadeståndet uppgå till hela 10 miljoner kroner. Det är dock en bråkdel av den miljard som gått upp i rök.
I Sverige finns det inga tydliga regler runt vad som gäller vid skogsarbete, det kan påverka ett eventuellt domslut.
Som privatperson finns all anledning att vara försiktig i skog och mark. Inte minst då artikeln skrivs för nu gäller otalt eldningsförbud.
Orsakar du en brand och det kan bevisas att du är upphovsmannen kan det bli mycket dyra läropengar.

2015-08-24
Text & Bild: Gomer
Källa: Länsstyrelsen

Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se
Support på portal & forum e-post och telefon vard. 9-19
Telefon: 010 - 220 30 02

Numret går till Husbilskompisar webbadministratör. Detta är inte numret ni skall ringa till ställplatser eller service.

Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn