JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!

GDPR

Beskrivning av hantering av personuppgifter för Husbilskompisar i Sverige AB utifrån GDPR.

Husbilskompisar lagrar personuppgifter i forum, kunduppgifter, på nyhetsportal samt e-postadresser i register för nyhetsbrev.

Vilka uppgifter sparar vi
I forum och på portal sparar vi namn, postadress, telefonnummer samt e-post.

I vilket syfte lagrar vi uppgifterna
Syftet är att ha en möjlighet att komma i kontakt med de personer som är medlemmar i Husbilskompisar samt att i största möjliga mån säkerställa identiteten på medlemmen.

Vem kan ta del av uppgifterna
På forumet kan medlemmar ta del av namn samt bostadsort på andra medlemmar.
I övrigt är det Husbilskompisar administratörer och moderatorer som kan se personuppgifterna.

Hur lagras informationen
Informationen lagras på en server på ett externt serverhotell i ett original samt tre backuper/säkerhetskopior samt på server hos det företag vi använder för nyhetsbrev (endast e-post).

Hur länge lagras informationen
Så länge man är medlem i Husbilskompisar.
I webbshop och lokalt bokföringsprogram lagras informationen enligt bokföringslagen.

Du har alltid rätt att begära ut information om de personuppgifter vi har om dig samt få dina personuppgifter korrigerade eller raderade.

Hur ändrar en medlem sin information
På nyhetsportal, i forum och i nyhetsbrev anger vi vår e-post samt telefonnummer.
Man kontaktar kansliet och meddelar sin ändring.

Hur avslutar man medlemskap och vad händer då
En medlem som vill avsluta sitt medlemskap skickar e-post eller ringer till kansliet.
Samtliga uppgifter raderas då från portal, forum samt listan för nyhetsbrev.
Personuppgifter i webbshoppen sparas med hänvisning till bokföringslagen.


Senast uppdaterad 2018-05-25

Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se
Support på portal & forum e-post och telefon vard. 9-19
Telefon: 010 - 220 30 02

Numret går till Husbilskompisar webbadministratör. Detta är inte numret ni skall ringa till ställplatser eller service.

Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn