JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!

Det blåser friskt runt kortet Camping Key Europe!

Det finns ett flertal olika campingkort som gäller i Europa, vissa av dom även i övriga världen. Skall man nämna några så har du Camping Card International, ACSI Eurocampings samt Camping Key Europe.
Alla har några saker gemensamt, dom lockar med rabatter och olika förmåner för kortinnehavaren. Dom finns som app till telefonen och vissa kort innebär dessutom en försäkring.
Camping Key Europe är ett initiativ från Svenska SCR (SCR Svensk Camping är en ekonomisk förening)
Kortet hette tidigare Campingkortet och säljs och administreras av Camping Key Alliance AB som har sitt säte på samma adress som SCR.


Det finns dock en stor skillnad mellan de tre korten som vi räknat upp. På campingar anslutna till kortet Camping Key Europe kräver man i vissa länder t.ex. Sverige och Danmark att man skall ha kortet. Annars är man inte välkommen?

Det här kravet har under många år fått en del svenska campare och även utländska turister att se rött. Många har haft svårt att förstå att deras kort från en annan organisation inte gäller på bl.a. SCR-campingar.
Regeln har även tillämpats på anslutna campingar i Danmark.

Vad hände egentligen i Danmark 2017?

Det hela började redan 2015. Danmark har en motsvarighet till konkurrensverket som heter Konkurrencerådet. 15 juni 2015 mottog man en anmälan från ACSI Publishing BV som driver ACSI-kortet.
I anmälan menade ACSI att representanten för Camping Key Europe i Danmark, Campingrådet, bröt mot Dansk lag då man krävde att besökare på anslutna campingar skulle ha CKE-kortet.
Vidare ifrågasatte man organisationens (Campingrådets) prissättning av kortet.

Campingrådet är en organisation som bestått av flera aktörer inom Dansk camping. Organisationen bildades 1989.
I september 2016 bestod Campingrådet av följande medlemmar.
AutoCamperRådet
Back to Nature - Camping med naturen i centrum
Camping Branchen
Cyklistforbundet
Dansk Camping Union
Dansk Caravan Klub
DK-Camp
DK Camping Club
Dansk Cykelturisme
Dansk Naturist Union
Dansk Turismefremme
FDM

ACSIs anmälan mot Campingrådet blev en utdragen historia men 31 maj 2017 kom Konkurrencerådet med sitt beslut.
Campingrådet bröt mot Dansk Konkurrenslag och dessutom vissa EU-Direktiv med sina krav och sin prissättning.
Hela processen och underlagen för beslutet kan du läsa i dokumentet som vi länkar till i slutet av artikeln.
Man anmodades att omgående upphöra med att kräva CKE-Kortet av besökare samt även upphöra med prissättningen av kortet som var ett fast pris och även det stred mot lagen i Danmark.

Det här fick omedelbara konsekvenser och slutligen resulterade beslutet i en inlämnad konkursansökan från Campingrådet. Den lämnades in 27 oktober 2017. 3 november fastställdes konkursen.
I skrivandes stund är det fortfarande oklart om CKE-kortet kommer att säljas i Danmark och i så fall av vem.

Vad händer nu?

Frågorna dyker onekligen upp, vad innebär det här för Svensk Camping och CKE-kortet i Sverige? Man tillämpar ju samma regler som Danmark när det gäller campingar anslutna till SCR. Kortkrav samt fast prissättning av kortet.
Konkurrencerådet stödjer sitt beslut på Dansk lag men även på EU-direktiv som även borde omfatta Sverige.

För att räta ut frågetecknen mailade Husbilskompisar Camping Key Alliance för att få svar på frågan hur det det Danska beslutet påverkar kortet och dess hantering i Sverige.
Vi frågade om det fanns någon ny distributör och om det Danska beslutet på något sätt skulle påverka hanteringen av CKE-kortet i Sverige?

När vi inte fick något svar ställde vi samma frågor till SCR via deras infomail () 15 november.
Då hände det saker! Inom en timme fick vi svar från deras dåvarande VD Lars Isacson som beklagade konkursen i Danmark men var övertygad om att man skulle finna en ny distributör inför 2018.
Beslutet skulle inte på något sätt påverka SCR och Sverige. ”Nej det kommer inte att påverka det är helt olika situationer och genomförande” svarade Lars.
Vi var även välkomna att höra av oss igen om vi hade fler frågor.

Vi hade givetvis fler frågor och mailade lars Isacson igen 6/12.
Vi fick då ett autogenererat mail med vändande post.

”Jag har avslutat min anställning på SCR Svensk Camping.
Kontakta t f Vd Peter Jansson på eller 031 - 355 60 12
Vill ni nå någon annan på SCR Svensk Camping – titta in på http://www.scr.se/kontakt/medarbetare/
Hälsningar
Lars Isacson”

Vi har via mail ställt frågor runt CKE-kortets framtid i Sverige till t.f. VD Peter Jansson utan att få svar på dom frågorna.
Vi har även sökt Lars Isacson via telefon för en kommentar utan att lyckas nå honom.

För närvarande har vi alltså ingen information om du kan köpa CKE-kortet i Danmark 2018. Inte heller om förutsättningarna för kortet kommer att ändras i Sverige i framtiden.
Vi kommer givetvis att fortsätta att fråga och söka svar.

Här kan du läsa hela Konkurrencerådets beslut.

Här kan du debattera i vårt forum.

Här har du vår facebookgrupp.

Text:

Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se

Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn - Logga ut