JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!

Husbilsförsäkring - En djungel?

Läste du igenom dina försäkringsvillkor ordentligt innan du tecknade din husbilsförsäkring. Jämförde du villkoren med andra bolag och inte bara priset.
Här får du några goda råd och tips om vad som är värt att titta extra på innan du väljer bolag.

När olyckan är framme och du får en skada på husbilen kanske du blir förvånad över att försäkringen inte gäller på det självklara sätt som du hade utgått från. Kanske var det så att du som många av oss vid nytecknande av försäkringen kollade runt och jämförde priset och villkoren som snabbast, i tron att försäkringarna i stort sett var rätt lika varandra. Visst stämmer det till viss del, men skillnaderna mellan försäkringsbolagen skiljer sig faktiskt en hel del vad gäller specifika delar av villkoren. 

Har det sen gått några år och kanske du tillhör dem som betalar premien slentrianmässigt med alla andra fakturor. Många av oss har den också lagd på autogiro så premien dras automatiskt när den är dags, sen bara att sätta in försäkrings-brevet i pärmen eller var du nu förvarar det. Tänk då på att försäkringsbrevet du får en gång om året i regel bara informerar dig om försäkringens grunduppgifter, om fordonet, premiekostnad, självrisker mm. Försäkringsvillkoren som är betydligt mer omfattande måste du idag som regel söka på nätet hos ditt försäkringsbolag. Att läsa dem och jämföra med andra bolag kan ge en riktig aha upplevelse, inte minst med tanke på att det allt emellanåt dyker upp nya försäkringsbolag med lite nya villkorsdelar.

Ställ dig själv följande frågor och om du inte kan svara säkert så kanske det är dags att titta över husbilsförsäkringen igen.
– Vad gäller om du tappar eller förlorar din startnyckel?
– Baseras din försäkring på var du bor?
– Vad gäller för en direkt importerad husbil?
– Täcker din försäkring om bodelens värmepanna om den går sönder?
– Täcker försäkringen mina stora glasluckor på taket vid ett stenskott?

Frågorna är många och i vissa fall kanske du inte ens kan läsa dig till allt i villkoren, utan måste ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att få ett tydligt svar.  
I slutändan är det troligen smartare att betala lite mer och få den försäkring som skyddar dig allra bäst.
Billigaste försäkringen kan bli mycket dyrbar om du inte har med just den ersättningsdelen för din skada i försäkringen.
Det är inte lätt att jämföra försäkringarna eftersom där det ena bolaget har en fördel har det andra bolaget en nackdel i sin försäkring.
Men ett gott råd är nog ändå att du jämför och väljer ut den försäkring som passar dina behov bäst beroende på hur ny bil du har, hur du använder den och vilken kontroll du själv har på dina ägodelar och underhåll. De flesta nya husbilar har vagnskadegaranti under de första åren, då rekommenderar de flesta bolagen att du klarar dig med halvförsäkring.
Tänk också på att assistans försäkring idag ofta ingår när du servar husbilen på märkesverkstraden

Som exempel på svårigheten att jämföra tar vi här upp några villkor som tål att fundera på. Uppgifterna har vi hämtat från försäkringsbolagens respektive hemsidor allternativt fått via kontakt med dem.

Några villkorskrav hämtat från försäkringsbolagens hemsidor

Folksam, Vagnskada
Från vagnskadeförsäkringen kan du få ersättning för skador på ditt fordon vid trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse eller annan olyckshändelse som till exempel kollision, dikeskörning, fallande träd. Försäkringen ersätter också skador som uppstår vid transport på annat fordon, till exempel bilfärja eller tåg.
Skador som uppstått genom frysning eller kondens ersätts inte. Vi ersätter heller inte skador som uppstått vid läckage från lösa dunkar, avloppssystem, taklucka, fönster, karosseriskarvar eller på grund av frysning. Tankar, ledningssystem inklusive slangar och slangklämmor samt tankanslutningar ska årligen kontrolleras med hänsyn till slitage och åldersförändringar.
Vid kollision med djur slipper du betala självrisk.
Vid kollision utomlands med annat fordon slipper du grundsjälvrisken. Du slipper bonusförlust vid kollision med djur, vid uppsåtlig skadegörelse och vid situationer som till exempel fallande träd.
B.4 Glasrutor
Men inte det här
Skada på sollucka, lyktglas, glastak med mera.
Skador till följd av att fordonet
• kolliderat
• vält
• kört av vägen.

Men inte det här
Skada på sollucka, lyktglas, glastak med mera.
Skador till följd av att fordonet
• kolliderat
• vält
• kört av vägen.

Vad du får ersättning för
Det här                                             
Genombruten, spräckt eller krossad
• vindruta
• sidoruta
• bakruta.

Trygg-Hansa, Aktsamhetskrav vid stöld
Låskrav
Personbil, lätt lastbil och husbil ska vara låst med tändningslås. Om nyckel, startkort eller liknande
till personbil, lätt lastbil eller husbil av årsmodell 1999 eller yngre, kommer bort ska
dessa omedelbart avkodas av auktoriserad verkstad.

Förvaring av nycklar, nyckelkort eller liknande
När du lämnar fordonet ska nyckeln tas med. Nyckeln till låset får inte förvaras eller gömmas
i eller i närheten av fordonet och ska i övrigt förvaras på ett säkert sätt. Nycklarna får inte ha uppgift
om namn, adress eller registreringsnummer.

Dina försäkringar,
Vi använder inte bokföringsadress som premieargument utan man betalar samma premie för sin bil om man bor i Stockholm/Göteborg eller Orsa.
Vid glasskada har vi ett tak för hur hög självrisken kan bli – 35% av skadekostnaden, lägst 1 200 kr, högst 6 000 kr.
Om husbilen är högst 8 år eller har körts högst 120 000 km och man har minst halvförsäkring så ingår en maskinskadeförsäkring som även gäller direktimporterade husbilar. Det ingår även ett utökat skydd, en så kallad allriskförsäkring som ger skydd vid kupéskada, nyckelförlust eller feltankning av drivmedel (bensin/diesel).
Det ingår en semesteravbrottsförsäkring där man kan få 300kr/dag för den tid fordonet ej kunnat användas (ersättning lämnas för högst tre veckor).

En nackdel med vår försäkring är att vår avställningsförsäkring endast gäller i Sverige. Om man övervintrar i t.ex. Spanien så måste man ha en vanlig halv- eller helförsäkring inklusive trafik för att man ska ha skydd utomlands.

Länsförsäkringar
Maskinskade- och elektronikförsäkring för personbil,
lätt lastbil och husbil

§363. Försäkringen gäller inte för
• skada som uppstått på komponenter/programvara som
avviker från motsvarande del i bil som importerats av
svensk generalagent.
• skada som uppstår på komponenter/utrustning tillhörande
boendedel i husbil.


Finns nog all anledning för oss att lägga lite tid på vad våra försäkringar täcker och vad villkoren reglerar.
Kanske nedanstående frågebatteri kan hjälpa dig på traven att få just den försäkringen som du och din husbil behöver.

    •    Semesteravbrott. lånebil vid skada, alt. ekonomisk ersättning
    •    Bärgning/räddning
    •    Assistans dygnet runt
    •    Vagnskadesjälvrisk vid viltolycka
    •    Avställningsförsäkring i norden och Europa
    •    Avställning i garage eller utomhus
    •    Kostnad avställningsförsäkringen
    •    Maskinskadeförsäkring, antal år alt. mil >
    •    Ingår bodelens vitvaror/spis/värmesystem i maskin-elektronikskadeförsäkring
    •    Brand, eftermonterad utrustning
    •    Rättsskydd kostnad upp till >
    •    Krav på stöldskyddsmärkning
    •    Samtliga självrisker på hel/halvförsäkring
    •    Glasskada, olika självrisker på hel/halvintegrerad husbil,
    •    Glasskada, högsta totalkostnad
    •    Glasskada, ingår glastak/luckor
    •    Max självrisk vid skada där flera försäkringsdelar ingår
    •    Ersätts läckage från boutrymmets tank- eller ledningssystem.
    •    Ersätts yttre olyckshändelse, t.ex. om ett träd/grenar blåser ner på husbilen.
    •    Högsta ersättningen vid vagnskada
    •    Högsta ersättning, personlig egendom
    •    Drulle försäkring
    •    Förarkrav, ålder eller annat
    •    Stöld, rån
    •    Krav på spårsändare/larm
    •    Kostnad för avkodning och omkodning av nyckelsystemet vid nyckelförlust
    •    Vad baseras försäkringskostnaden på, ålder/var jag bor/bilens vikt/självrisker
    •    Krav på automatisk gasolavstängning/gasolläckage indikator
    •    Krav på årlig dokumenterad kontroll av gasolanläggning
    •    Begränsad ersättning vid olycka där övervikt konstaterats
    •    Särskilda villkor för direktimporterade husbilar


Skribenstens ”tänk om det gick att”

…teckna en försäkring för husbilar som gäller enbart under sommarmånaderna t.ex. maj-okt för det stora flertalet av oss som enbart använder husbilen under sommaren. Försäkringen övergår således automatiskt till avställningsförsäkring den 1 nov. Borde den inte bli lite billigare med tanke på att husbilen inte körs under vintern då troligen olycksrisken är högre.

…köpa till en extra vattenläckage försäkring av ditt försäkringsbolag gällande läckage utifrån när den ordinarie fuktgarantin gått ut, kanske med krav på att en dokumenterad, läckage kontroll utförs varje år av auktoriserad verkstad.

 

bjorn Avatarl

Text: Björn Ros
Foto: Gomer

Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se
Support på portal & forum e-post och telefon vard. 9-19
Telefon: 010 - 220 30 02

Numret går till Husbilskompisar webbadministratör. Detta är inte numret ni skall ringa till ställplatser eller service.

Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn