JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!

Bilbesiktning vartannat år kan bli av

På uppdrag av regeringen utreder Transportstyrelsen nu om reglementet för för bilbesiktning ska bli ändrade. Tanken är att EU-ländernas regler kring bilprovning ska bli mer lika. Så nu reses frågan om att första besiktning ska ske efter fyra år och därefter vartannat år. Utredningen ska presenteras i slutet av september.

– Den svenska bilbesiktningsförordningen är cirka 50 år gammal och inte anpassad efter den bilpark som rullar på vägarna i dag, säger Mats Hjälm, utredare på Transportstyrelsen.

Branschen är dock kritisk till förslaget. Sedan avregleringen 2011 drivs de flesta besiktningar i privat regi och färre besiktningar skulle innebära mindre inkomster.

– Det är inte okej av staten att först sälja ut verksamheten och sedan halvera marknaden, säger Tord Fornander på branschorganisationen Swetic.

Det nämns dock inget om att det på något sätt skulle påverka trafiksäkerheten, således verkar kritiken endast pådrivas av vinstintresse.

Om det nya reglementet införs och vi inte behöver besöka bilprovningen lika ofta finns det troligtvis risk för att priserna höjs mer än de redan har gjort.

KÄLLA:

Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se
Support på portal & forum e-post och telefon vard. 9-19
Telefon: 010 - 220 30 02

Numret går till Husbilskompisar webbadministratör. Detta är inte numret ni skall ringa till ställplatser eller service.

Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn