JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!

Trafikverket och krocksäkerhet i husbilar

I slutet av juli 2020 uppdrog regeringen åt Trafikverket (TrV) att ta fram kunskapsunderlag om krocksäkerheten för husbilar.
TrV skulle, som ett led i uppdraget, inhämta synpunkter från tillverkare och brukare av husbilar.

Med anledning av detta inbjöd TrV Husbilskompisar AB mf.l. till ett Skype-möte i september där vi ombads lämna våra synpunkter på dessa frågeställningar:

Hur ser ni på utredningen generellt?
Vilka är de viktigaste säkerhetsaspekterna för er?
Hur rimlig är dagen säkerhetsnivå för husbilar i relation till andra motorfordon. Hur relevant är det?
Hur ser medvetenheten ut om säkerhetsproblematiken i användarleden?

Trv redovisade sin utredning till departementet i slutet av december 2020. Redovisningen kan läsas som PDF HÄR.

olleText: Olle Jonsson
Bild: Gomer

Publicerad 2021-01-24

Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se
Support på portal & forum e-post och telefon vard. 9-19
Telefon: 010 - 220 30 02

Numret går till Husbilskompisar webbadministratör. Detta är inte numret ni skall ringa till ställplatser eller service.

Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn