JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!

..på vikten annars kan det bli dyrt!

Redan 2012 myntade vi uttrycket Husbilsombudsman på Forumet Husbilskompisar.se.
Tanken var att kompetenta personer inom juridik och teknik skulle kunna hjälpa
forummedlemmar när ett köp gått i stå.

Tanken är inte att på något sätt konkurrera med ARN utan snarare vara ett mjukfilter som
försöker lösa upp knutar innan myndigheter kopplas in.

 D3A2101

Från vänster: Sven-Åke Pettersson. Olle Jonsson samt Anders Waldman 

Så har det även fungerat sedan 2012, flera ärenden finns redovisade på forumet, många med lyckligt slut.
Sedan något år jobbar dessa kompetenta herrar även med en del andra frågor.
Bäst är nog om Anders får berätta själv, här kommer ett av hans inlägg på forumet.

Beräkning av lastvikt; kanske ljusnar det. . . .

Den här frågan har kommit att bli något av en surdeg.
Flera har varit inne och försökt påverka olika myndigheter med förhoppning om en förändring av det mycket
orättvisa system som gäller idag.
Hittills har i princip inget hänt.

Ett exempel på orättvisan:

Utgå från två husbilar med en totalvikt på fem ton, den ena med ett tons lastvikt och den andra med ett halvt tons
lastvikt.
Båda överlastas med 250 kg. Föraren av husbilen med ett tons lastvikt får böta 2500 kronor och föraren av den andra
får böta 4000 kronor.

Båda husbilarna är konstruerade för en totalvikt på fem ton plus en viss marginal. Det logiska borde då vara att
överlasten beräknas med totalvikten som utgångspunkt. Det är när den överskrids som ett antal olika risker uppkommer.
Med samma mängd överlast i relation till totalvikten, borde det därför rimligen vara så att straffet blir detsamma oavsett
lastviktsmängden.

Från Husbilsombudsmannens sida har vi nu konstaterat vilka statliga myndigheter det är som berörs av
problemställningen. Hos de myndigheterna har vi etablerat personliga kontakter. Kontaktpersonerna är väl införstådda
med det orimliga i det nuvarande regelverket och är intresserade av att medverka till en förändring inom ramen för den
roll respektive myndighet spelar i sammanhanget.

En komplicerande faktor är att en förändring i det nu gällande regelverket medför korrigering även av en annan
paragraf i Trafiklagstiftningen. Möjligen kan det förlänga handläggningstiden en aning men den som väntar på nåt gott
är rätt van vid att få vänta en stund extra.

Utöver det här har vi fått en remiss från Transportstyrelsen med bäring på vikt i körklart skick, tjänstevikt, garanterad
minsta lastvikt etc. Även där föreligger en del frågetecken men vi hoppas kunna avge ett så klokt yttrande som möjligt
utifrån vårt användarperspektiv.

/Anders, Olle och Sven-Åke /Text Anders Waldman

Foto: Gomer
Text: Gomer/Anders Waldman

Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se
Support på portal & forum e-post och telefon vard. 9-19
Telefon: 010 - 220 30 02

Numret går till Husbilskompisar webbadministratör. Detta är inte numret ni skall ringa till ställplatser eller service.

Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn - Logga ut