JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!

Historisk friläggning av slussar längs Göta kanal

Som ett led i den omfattande renovering som nu görs längs Göta kanal skrivs nästa kapitel i historieböckerna. För första gången i modern tid kommer en sluss friläggas helt för att få svar på i vilken omfattning och varför slussarna läcker vatten. Nu har ett stort steg tagits för att säkra Göta kanal för framtida generationer genom beslutet att frilägga slussarna och söka svar på frågorna.

Läckage i slussväggarna kan vara ett problem för fritidsbåtar då det strilar vatten över dem i slussen, men den stora utmaningen med läckage är det som sker bakom slussväggen. När vattnet tar andra vägar än tänkt kan det underminera marken, skapa slukhål, sättningar och öka risken för ras. På lång sikt kan det innebära att slussens stabilitet äventyras.

Friläggningen görs för att få svar på hur slussen är byggd och hur man för 200 år sedan tätade slussen. Tre av de mest läckande slussarna kommer att friläggas under vintern, Borenshult övre sluss i Motala, Hulta sluss öster om Norsholm och Duvkullen nedre sluss i Söderköping.

—Vi gör det här arbetet för att få svar på många av våra frågor kring varför vi med dagens tillvägagångssätt inte lyckas med tätningen av slussarna, säger Anders Donlau, Projektledare för Göta kanal 2.0. Förutom att renovera och täta de aktuella slussarna kommer arbetet ge oss svar som kommer till nytta för att bevara alla våra 58 slussar. Allmänheten kommer att bjudas in till en visning i december för att få ta del av det spännande arbete som vi nu utför, fortsätter Donlau.

Att man nu tar beslutet att frilägga en sluss är en stort steg, men också nödvändigt. Redan i böcker från tidigt 1900-tal kan man läsa om de läckande slussarna. Förhoppningsvis kommer arbetet ge svar på många års funderingar på hur man ska åtgärda det.

—Det är viktigt att hitta rätt metoder för att få beständighet och få konstruktionen att hålla lika länge som det hittills gjort. Vi har inte lyckats hitta detaljerade uppgifter i arkivmaterial eller på ritningar från när slussarna byggdes som visar hur de utförde tätningarna. Det är få moderna material som har testats och kan garantera samma livslängd, säger Axel Hallin, geotekniker på Ramböll och expertkonsult i projektet.

Säkerheten kring arbetet är omfattande. Digitala mätningar har gjorts och linor har spänts över slussen för att direkt ge indikationer på om slussväggarna påverkas av arbetet. Dessutom utförs arbetet väldigt långsamt. Allt dokumenteras noggrant under arbetets gång, bland annat för att förenkla för framtidens generation av underhållare på Göta kanal.

I vinter töms nästan 8 av Göta kanals 9 handgrävda mil och så många projekt och så stor geografisk spridning har aldrig gjorts tidigare. Arbetet är en del i projektet Göta kanal 2.0, som ska säkra Göta kanals framtida drift. Arbetet med friläggningen är en del i vinterns många projekt.

Text & Bild: Göta Kanalbolaget

Faktaruta

För mer information välkommen att kontakta:
Anders Donlau, Projektledare Göta kanal 2.0, AB Göta kanalbolag, tel/dir 0141-20 20 61
Axel Hallin, konsult inom Geoteknik, Ramböll, tel/mob. 070- 299 82 51
Anna Meyer, Marknads- och Informationschef, AB Göta kanalbolag, tel dir/mobil 0141-20 20 57,

Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se
Support på portal & forum e-post och telefon vard. 9-19
Telefon: 010 - 220 30 02

Numret går till Husbilskompisar webbadministratör. Detta är inte numret ni skall ringa till ställplatser eller service.

Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn