JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!

Vägtrafikskattelagen förändras!

Enligt vägtrafikskattelagen kommer det snart en förändring för nyare husbilar angående fordonsskatten.
För husbilar av fordonsår 2018 eller senare som blir skattepliktiga för första gången den 1 juli 2018 eller senare ska den tid som en avställning minst måste vara för att medföra lägre fordonsskatt sänkas från 15 till fyra dagar.
Det gäller dock bara för avställningsperioder som påbörjas under de tre första åren från det att husbilen blir skattepliktig för första gången, dvs. under den tid då det tillkommande koldioxidbeloppet i bonus–malus-systemet tas ut.

Lagändringen träder i kraft den 1 mars 2021.
Om man omfattas av de nya avställningsreglerna för att få återbetalning av fordonsskatt så räknas avställningsdagen som dag 1. De tre efterföljande dagarna ska fordonet vara avställt.
För äldre fordon som blev skattepliktiga före 1 juli 2018 så är det samma sätt att räkna. Avställningsdagen plus 14 dagar för att få återbetalning av fordonsskatt.
Husbilsförsäkringen omfattas ej av några karensdagar.

Ett urklipp ur Vägtrafikskattelag (2006:227)
/Träder i kraft I: 2021-03-01/
13 §  Om ett fordon är skattepliktigt under endast en del av ett skatteår eller en skatteperiod, tas fordonsskatt ut för den tid då fordonet är skattepliktigt. Om skatteplikt föreligger under en del av en kalendermånad, tas dock skatt ut för hela månaden, om inte något annat följer av andra stycket.

I fråga om fordon för vilka fordonsskatten uppgår till minst 4 800 kronor för ett helt skatteår tas skatt ut per dag för den månad under vilken skatteplikten första gången inträder för fordonet eller skatteplikten upphör av annan anledning än avställning. Om ett sådant fordon har varit avställt och avställningstiden har omfattat minst 15 dagar eller om fordonet har gått över till en ny ägare under avställningstiden, tas skatt ut för dag under den månad då avställningen började eller upphörde. För personbilar klass II gäller, om fordonet ställs av under den tid då koldioxidbeloppet bestäms enligt 9 a §, att avställningstiden ska ha omfattat minst 4 dagar i stället för minst 15 dagar.

För en kalendermånad utgör fordonsskatten en tolftedel och för en dag 1/360 av skatten för ett helt år. Lag (2020:1063).

Hela vägtrafikskattelagen hittar du HÄR!

Text & research: Jens jernmark
Foto: Gomer Swahn
Publicerad 2021-01-31

Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se
Support på portal & forum e-post och telefon vard. 9-19
Telefon: 010 - 220 30 02

Numret går till Husbilskompisar webbadministratör. Detta är inte numret ni skall ringa till ställplatser eller service.

Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn