JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!

Tryggare begagnatköp

Hobby Fritid i Tenhult vill göra begagnatköpet tryggare. Därför har de infört en varudeklaration så att varje kund vet status på den husbil eller husvagn de köper.
– Vi är ganska ensamma i branschen om detta. Vi vill att alla våra kunder ska veta vad de köper och känna sig trygga i sin affär, förklarar Niklas Dahlin, försäljningschef.

Att köpa en begagnad husbil eller husvagn kan vara förenat med en viss osäkerhet. Vad är egentligen statusen på fordonet och är det något fel som man inte har sett?
Det finns, trots allt, en mängd olika komponenter som kan trassla och små fel som inte går att upptäcka vid en snabb genomgång av ett ekipage.
Därför har Hobby Fritid i Tenhult, en av Sveriges största återförsäljare av fritids­fordon, infört en varudeklaration där fordonets status noggrant redovisas.

– Genom en varudeklaration tydliggör vi för våra kunder statusen på varje objekt. De vet vad de köper och kan göra ett säkert köp, även om det är be­gagnat.
Detta är en trygghet inte bara för våra kunder, utan även för oss på Hobby Fritid i Tenhult, säger Niklas Dahlin.
Innan Hobby Fritid i Tenhult köper alternativt byter in en husbil eller en husvagn går serviceteknikerna noga igenom objektet.

De kontrollerar samtliga funktioner, eventuella fuktskador, gasoltryck och komponenter och resultatet sammanställs i en varudeklaration.
– Därefter åtgärdar vi självklara brister, medan skönhetsfläckar och mindre defekter kvarstår och redovisas på den slutgiltiga varudeklarationen.
Det gör att vi kan sätta ett så korrekt pris som möjligt och vara ärliga och transparenta mot våra kunder. Samtliga våra objekt är med detta genom­gångna och besiktade.

– Genom en varudeklaration hoppas vi öka kundnöjdheten. Vi sätter ett stort värde på att ha goda, långsiktiga relationer och vara en pålitlig partner att vända sig till både före och efter ett köp, säger Niklas Dahlin.

Text & Bild: Hobby Fritid

Husbilskompisar sysslar inte med betalda artiklar. Allt vi skriver gör vi utifrån en redaktionell synvinkel.
Ibland handlar dock artiklar om produkter som kommer från våra annonsörer. Då redovisar vi det med en stämpel med ett tydligt R i vinjettbilden samt i slutet av artikeln.
Hobby Fritid är en annonspartner till Husbilskompisar.
Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
Telefon: 010 - 220 30 02
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se
Support på portal & forum e-post och telefon vard. 9-19
Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn