JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!

Stabil husvagnsmarknad – fortsatt osäkra husbilssiffror

När 2019 nu är tillända, står det klart att antalet nyregistrerade husvagnar fortsätter att ligga på samma nivå som under de senaste åren – det skiljer endast 56 vagnar, eller 1,67 % mellan 2018 och 2019 års siffror. 
Beträffande antalet kundlevererade husbilar är osäkerheten fortsatt stor, detta beroende på det stora antal husbilar som under juni 2018 – som en följd av bonus-malus-införandet – inregistrerades för att omedelbart därefter ställas av och som under de månader som därefter följt har levererats till kund.

Husbilsregistreringar för december 2019 
December månads husbilsregistreringar visar 177 stycken, medan det i december föregående år registrerades 73 husbilar. Under kalenderåret 2019 har det totalt registrerats 4 155 husbilar, medan det under 2018 registrerades 7 218 stycken. I procent innebär detta en minskning med 42,44 % för år 2019.

Text & Bild: HRF

Publicerad 2020-01-07

Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
Telefon: 010 - 220 30 02
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se
Support på portal & forum e-post och telefon vard. 9-19
Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn