JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!

Skatteverkets utredning om husbilsskatten klar

Nu har Skatteverket lämnat över utredningen om förmånligare villkor för återbetalning av skatt för husbilar, personbil klass II, vid avställning till Finansdepartementet. Utredningen visar dels på att det går att förändra karenstiden för återbetalning av fordonsskatt, dels på att frågan är komplicerad om man även ska ta hänsyn till husbilens särart sett till fordon och hur den brukas.

Skatteverket föreslår i sin utredning att karenstiden för fordonsskatt sänks från nuvarande 15 dagar till fyra dagar för husbilar, personbil klass II, av fordonsår 2018 eller senare som har blivit skattepliktiga för första gången efter 1 juli 2018. De fyra karensdagarna gäller under husbilens tre första år i trafik, det vill säga under den så kallade bonus-malus-perioden.

Att karenstiden endast sänks till fyra dagar och inte slopas helt, förklarar Skatteverket med att det beror på systemtekniska skäl hos Transportstyrelsen som administrerar utdebiteringen. Av samma systemtekniska skäl är det utredningens förslag att ikraftträdandet sker 1 mars 2021.

I grunden är Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF, branschorganisation för tillverkare, importörer och återförsäljare av husbilar och husvagnar, tillfredsställda över att de vunnit gehör för sin fråga om orättvis beskattning av nya husbilar, samt att berörda departement och myndigheter arbetar för att finna en lösning på problematiken.

– Skatteverkets utredning är saklig och robust, medan utredningsförslaget tvingats anpassa sig till systemtekniska begränsningar för bland annat utdebitering hos Transportstyrelsen. Fyra karensdagar är klart bättre än dagens 15, men husbilsbranschen, och förmodligen även finansminister Magdalena Andersson, hade förväntat sig ett utredningsförslag som bygger på dygnsdebitering, att skatt endast tas ut när husbilen brukas, säger Tomas Haglund, ordförande för Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF, och tillägger att arbetet måste påskyndas.

– Förmodligen delar även finansministern vår inställning till att arbetet måste påskyndas. Vi pratar om en ledtid på ett år för att anpassa ett IT-system, vilket är en evighet för konsument och bransch enligt vår bedömning.

HRF har sedan mars 2019 påtalat den orättvisa beskattningen av husbilen visavi andra fordonsslag. Organisationen driver med stöd av branschorganisationen Svensk Camping samt konsument- och intresseorganisationerna Caravan Club och Husbilsklubben opinionskampanjen ”Husbilskampen – för en rättvisare beskattning av husbilar”.

Text: HRF
Bild: Jessica Ericsson-Hedlöf
Publicerad 2020-02-26
Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se
Support på portal & forum e-post och telefon vard. 9-19
Telefon: 010 - 220 30 02

Numret går till Husbilskompisar webbadministratör. Detta är inte numret ni skall ringa till ställplatser eller service.

Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn