JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!

Plus även för husbilar

Husvagnsregistreringarna fortsätter att visa på en stark uppgång – nära 31 procent efter maj månads utgång.
Även husbilsregistreringarna visar under maj på en uppgång (nära 23 procent), trots att det antagligen fortfarande finns ett antal osålda fordon – av tekniska skäl registrerade under februari och mars – som återförsäljarna i första hand säljer.

På begagnatsidan är trycket fortsatt mycket stort, både när det gäller husvagnar och husbilar, och många HRF-medlemmar rapporterar att lagren av begagnade fritidsfordon börjar sina.

Husbilsregistreringar för maj 2021
Maj månads husbilsregistreringar visar 544 stycken, medan det i maj föregående år registrerades 443 husbilar. Hittills under kalenderåret 2021 har det totalt registrerats 2 390 husbilar, medan det under motsvarande period 2020 registrerades 1 326 stycken. I procent innebär detta en ökning med 80,24 % för år 2021.

Text & Graf: HRF
Publicerad 2021-06-02

Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se

Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn - Logga ut