JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!

Otydlig artikel om skatten på husbilar

Idag publicerade Expressen en artikel som påstår att regeringen backar när det gäller den nya beskattningen av husbilar.

Enligt Expressen gör finansminister Magdalena Andersson ett antal uttalanden.

Vi citerar. från Expressens artikel:

"Finansminister Magdalena Andersson (S) erkänner att kritiken varit relevant och att hon tagit till sig av proteststormen.

"Det är helt korrekt som många påpekat – en husbil används inte som andra bilar eftersom det både är ett fordon och ett fritidsboende", säger hon.

Finansministern kallar sig själv husbilsentusiast och ska nu se till att Skatteverket ser över skattereglerna och inför "mer flexibla möjligheter".

"Husbilen är fantastisk så tillvida att den både är ett fordon och ett fritidsboende. Att ha husbil skapar en otrolig frihet", säger Magdalena Andersson till Expressen.

Därför ber vi nu Skatteverket att se över att skattereglerna för att införa mer flexibla möjligheter, säger Magdalena Andersson.

I uppdraget ingår att utreda hur reglerna kan ändras så att skatt inte tas ut för husbilar som omfattas av bonus–malus vid avställningsperioder som är kortare än 15 dagar."

Vad hela uppdraget innebär framgår inte av artikeln.

Skulle resultatet bli att det blir enklare att ställa av sin husbil under kortare perioder innebär ju det ingen förändring i sak. Snarare kommer försäkringsbolagen slå bakut och ändra sina rutiner med ökade kostnader för husbilisten som följd.

Vi följer detta med intresse och kommer att försöka hitta mer relevant information.
Artikeln uppdateras om någon ny information kommer fram.

Text: Gomer Swahn
Bild: Jessica Ericsson-Hedlöf

Publicerad 2019-11-28

Uppdaterad information 20191129

Sent igår publicerade regeringskansliet följande information på sin webbplats.
Det är alltså inte frågan om några ändringar i skattereglerna utan generösare regler för av- och påställning.
Hur försäkringsbolagen hanterar det får väl framtiden utvisa.
Utredningen skall ligga på finansministerns bord senast 28 februari 2020

Flexiblare skatteregler för avställning av husbilar ska utredas

Publicerad 28 november 2019

Husbilar skiljer sig från andra lätta fordon eftersom de används som fritidsfordon och inte körs så långt som andra bilar. Regeringen anser att detta bör beaktas i skattelagstiftningen. Skatteverket får därför i uppdrag att utreda förmånligare och mer flexibla villkor för återbetalning av skatt för husbilar i samband med att de ställs av.

– Det är rimligt att husbilar beskattas för sina utsläpp när de körs. Men husbilar används inte som andra bilar. Därför ska det vara enkelt att ställa av husbilen och inte skatta för en husbil när du inte använder den, säger finansminister Magdalena Andersson.

Nya husbilar som är registrerade som personbil klass II omfattas av bonus–malus-systemet. Systemet innebär att miljövänliga fordon ges en bonus samtidigt som fordon med höga utsläpp betalar en förhöjd fordonsskatt. Användningen av husbilar skiljer sig dock från andra fordon eftersom de inte körs lika långt och ofta används som fritidsfordon.

I uppdraget ingår att utreda hur reglerna kan ändras så att skatt inte tas ut för husbilar som omfattas av bonus–malus vid avställningsperioder som är kortare än 15 dagar.

Skatteverket ska utföra uppdraget i samverkan med Transportstyrelsen och redovisa det till regeringen senast den 28 februari 2020.

Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se
Support på portal & forum e-post och telefon vard. 9-19
Telefon: 010 - 220 30 02

Numret går till Husbilskompisar webbadministratör. Detta är inte numret ni skall ringa till ställplatser eller service.

Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn