JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!

...orättvisa regler runt lastvikter

 Tidigare i veckan redovisade vi Husbilsombudsmännens arbete runt lastvikter och de orättvisor som råder.
Nu har vi tagit ännu ett kliv framåt i försöken att få till en ändring.
Redan ett par dagar efter Husbilsombudsmännens remissvar blev Anders Waldman uppringd.
Som vanligt blir det rätt och absolut bäst om han får berätta själv:

Så här skriver Anders i ett inlägg på forumet.

Vårt svar på Transportstyrelsens remiss om definitioner för vikt i körklart skick, tjänstevikt och lastvikt hann bara bli några dagar gammalt på myndigheten innan en tjänsteman återkom per telefon.
Skälet var att vi i vårt svar även inkluderat tre med remissen besläktade frågeställningar:

EU-kommissionens beslut att en husbils tjänstevikt får avvika med plus minus 5 %
Den orättvisa beräkningsgrunden för överlast; på lastvikt istället för på totalvikt
Huruvida färskvatten och gasol skall räknas in i tjänstevikten; en ofta diskuterad men sällan bekräftad frågeställning
    
Tjänstemannen, som uppskattade vårt svar på remissen hade diskuterat våra tre särskilda frågor med övriga handläggare på fordonssektionen – ett par av dem husbilsägare – och kommit fram till följande svar.

Frågan om tjänsteviktens avvikelse på plus minus 5 % ägs av EU-kommissionen och det finns inga planer hos Transportstyrelsen att agera med avseende på den. Det är uppenbarligen den europeiska organisationen för tillverkare av husbilar och husvagnar som genom aktiv lobbyverksamhet fått igenom beslutet i Bryssel.
Vi ska inte bortse från att en 3,5 tons husbil på grund av det här medgivandet i realiteten kan ha en lastvikt som är 175 kg mindre än den som återförsäljaren (eller hans broschyr) anger.
I slutänden är det husbilsägaren som ”sitter med Svarte Petter”. Som vi ser det är ett viktintyg på varje producerad husbil ett rimligt krav.

När det gäller beräkningsgrunden för överlast har det äntligen börjat hända saker! Vi har från Husbilsombudsmannens sida varit i kontakt med Näringsdepartementet, Rikspolisstyrelsen, Transportstyrelsen och Riksåklagarens Utvecklingscentrum (i Malmö) under våren.
Till vår stora glädje har vår oro inför det orättvisa i det nuvarande systemet till sist mötts med en förståelse som har stora möjligheter att resultera i en ändring av bestämmelserna. Transportstyrelsen har varit i kontakt med Riksåklagaren, RÅ, och kommer nu att formellt skriva till RÅ och tala om att man stödjer tanken på en ändring med innebörden att överlast skall beräknas på fordonets totalvikt.  
Det blir alltså upp till RÅ att ändra i sina föreskrifter om beräkningsgrunden (i procent av lastvikten) för bötesbeloppet vid överlast. Vidare kommer RÅ att föreslå hos Näringsdepartementet en ändring i den paragraf i Trafikförordningen där polisman får förbjuda fortsatt färd, och numera att ”klampa” fordonet, när överlasten överskrider en viss procent av lastvikten.
Även där förväntas beräkningsgrunden bli totalvikten. Allt det här blir givetvis inte genomfört i en handvändning men vi ser trots allt äntligen ett ljus i tunneln och det är troligen inte ett mötande tåg den här gången. Om det känns bra? Huvva ja!

När det gäller färskvatten och gasol i tjänstevikten blev svaret något av en chock! Det är fordonssektionens bestämda uppfattning att ingetdera ingår i tjänstevikten. Det bränsle och det vatten som per definition ingår i en personbils tjänstevikt är intimt förknippat med fordonets framdrift, dvs drivmedel till motorn samt kylarvatten och vatten i spolarvätskan. Det här ställer flera gamla sanningar på ända. Det skall bli intressant att se hur branschen regerar på det här. Tjänstemannens uppfattning var vidare att om man vill söka en ny definition för tjänstevikt på en husbil (personbil klass II) måste det sannolikt till en kategoriförändring med allt vad det för med sig på behörighetsområdet. Då blir det fråga om C- eller C1-körkort på husbilar med en totalvikt överstigande 3,5 ton. Den frågan bör vi följaktligen inte driva vidare den vägen utan istället göra det via branschen.

Vi överdriver inte när vi säger att vi är mycket nöjda med utvecklingen av frågan om beräkning av överlast.
Chansen att det nu till slut blir en ändring känns betryggande stor.
Sedan återstår att titta vidare på de två andra frågorna.
Vi hoppas på ett bra samarbete med branschens företrädare.

Text: Ander Waldman, husbilsombudsman/Ingress, GomerFoto: Gomer

Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se
Support på portal & forum e-post och telefon vard. 9-19
Telefon: 010 - 220 30 02

Numret går till Husbilskompisar webbadministratör. Detta är inte numret ni skall ringa till ställplatser eller service.

Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn