JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!

Nytt längs Göta Kanal

Göta kanal är en av Sveriges mest kända och välbesökta turistattraktioner. Göta kanal sträcker sig mellan Mem vid Östersjön och Sjötorp vid Vänern och har 58 slussar.  Mellan 1810 och 1832 skapades den 190 km långa kanalen, varav 87 km grävdes för hand av totalt 58.000 svenska soldater.
Göta kanal är öppen 4 maj-27 september 2015.

Efter en urvalsprocess, där kommunerna Motala, Linköping och Söderköping deltagit, har Göta kanalbolag nu gjort valet att starta ett planeringsarbete tillsammans med Linköpings kommun för att se hur ett nytt besökscentrum för Göta kanal vid Bergs slussar kan förverkligas. En utredning, framtagen av Göta kanalbolag, ligger till grund för det fortsatta arbetet.

Det övergripande målet är att skapa en plats där kanalens fantastiska historia, teknik och funktion berättas och som även knyter an till dagens arbete och utmaningar. Visionen är att använda modern visualiseringsteknik och att presentationen ska kännas både spännande och inbjudande i kombination med en öppen utomhusmiljö, där både ny och befintlig miljö kommer att spela en viktig roll. Målet är att skapa ett besökscentrum, som är tillgängligt året runt.

– Efter att vi har värderat olika förslag på platser, har vi slutligen valt att gå vidare med Linköpings kommun och Bergs slussar, för att vi i den platsen ser störst potential på flest områden, säger Anders Donlau, VD för Göta kanalbolag.
– Ett besökscentrum kommer att ge ringar på vattnet på fler platser och gynna besöksnäringen längs hela kanalen.
– Som en del av Linköping kommuns satsning på besöksnäringen, tycker jag att kanalbolagets satsning i Bergs slussar är oerhört spännande. Kan Arenabolaget tillsammans med kanalbolaget skapa nya reseanledningar till vår stad och samtidigt höja livskvaliteten för linköpingsborna, så ligger det helt i linje med Linköpings nya eventstrategi, säger Jakob Björneke, politiskt ansvarig för besöksnäringsfrågor inom Linköpings Kommun.

För ytterligare information, välkommen att kontakta:
Anders Donlau, VD, AB Göta kanalbolag
tel dir/mobil 0141-20 20 60,
Anna Meyer, Marknads- och Informationschef, AB Göta kanalbolag
tel dir/mobil 0141-20 20 57,
Johan Rustan, VD, Arenabolaget i Linköping AB
tel dir/mobil 013-190 00 40,

Text & Bild: Götakanalbolaget

Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se
Support på portal & forum e-post och telefon vard. 9-19
Telefon: 010 - 220 30 02

Numret går till Husbilskompisar webbadministratör. Detta är inte numret ni skall ringa till ställplatser eller service.

Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn