JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!

Nya centrumnära ställplatser för husbil

Nu har bygget av sex nya centrumnära ställplatser för husbil inletts i anslutning till Mariebergsskogen.

Teknik- och fastighetsnämnden beslutade under 2020 att kommunen skulle bygga ett antal nya centrumnära ställplatser. Under förra året byggdes sju ställplatser på Sävegatan på Sundsta och i år färdigställs satsningen genom ytterligare sex platser med tillgång till el, som byggs i den norra delen av Mariebergsskogens parkering. De nya ställplatserna får ett naturskönt läge vid vattnet och en attraktiv närhet till centrum och Mariebergsskogen med dess aktiviteter.

- Det här blir ett attraktivt alternativ för besökare som kommer till Karlstad med husbil och vill stanna kvar över natten, säger Charlotte Gustafsson, avdelningschef på avdelningen för offentlig utemiljö.

Förbättrar parkeringsområdet
I samband med ställplatsbygget görs vissa förbättringsarbeten på hela parkeringen. Nya parkeringsrutor ska målas och nya skyltar ska sättas upp, för att underlätta för parkering och möjliggöra för fler sorters fordon att parkera vid Mariebergsskogen. Regleringen ändras från 24-timmarsparkering till 10-timmarsparkering.

Leder om trafik under arbetet
Under arbetet kommer ett tjugotal parkeringsplatser i området närmast småbåtsbryggorna att stängas av med ett staket. Under en period kommer ett körfält att vara stängt på Långövägen.

- Vi bygger även två nya parkeringsfickor längsmed Långövägen, korttidsparkering för att underlätta för kortare stopp vid Mariebergsviken, säger Emma Lindström, byggledare.
Trafik och besökare leds om via skyltar på plats. Arbetet startade måndag vecka 14 och beräknas vara klart under vecka 17.

Läs mer om arbetet i sin helhet på karlstad.se/stallplatser

Text: Karlstad Kommun
Bild: Shutterstock

Publicerad 2022-04-06

Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se
Support på portal & forum e-post och telefon vard. 9-19
Telefon: 010 - 220 30 02

Numret går till Husbilskompisar webbadministratör. Detta är inte numret ni skall ringa till ställplatser eller service.

Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn