JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!

Nöjda besökare i Sveriges nationalparker och naturum

Besökare i Sveriges nationalparker och naturum är nöjda med sitt besök. Det visar de undersökningar som Naturvårdsverket tillsammans med förvaltare och naturumpersonal har genomfört i nationalparker och naturum under sommaren 2019. Många som besöker våra nationalparker upplever dessutom att besöket ger dem mervärden i form av bättre hälsa och en klar majoritet av besökarna i naturum anser att besöket har gett dem ökad kunskap om naturen i området.

naturrum 3Muddus Muto Nationalpark/Foto: Ola Jennersten/Naturfotograferna/IBL


De allra flesta är nöjda med besöket

Undersökningen i Sveriges nationalparker visar att besökarna i mycket hög utsträckning är nöjda med sitt besök totalt sett. Hela 95 procent tycker att det var mycket bra.

- De allra flesta uppskattar sitt besök, tycker att nationalparken uppfyller behoven av naturupplevelser och att det är en unik plats. Dessa faktorer har en hög positiv inverkan på hur nöjda besökarna är som helhet, säger Maano Aunapuu, chef på områdesskyddsenheten.

De värdeord som i högst grad förknippas med besöket i en nationalpark är naturupplevelse, välkomnande, kvalitet och berikande upplevelse.

Även naturums besökare har generellt sett en mycket positiv uppfattning om besöket, 92 procent är som helhet nöjda. De är även mycket nöjda med naturstigarna, barnaktiviteterna samt utställningens kunskapsnivå, ämne och teman.

Nationalparker ger mervärden i form av bättre hälsa
Naturen är det främsta skälet till att besökarna åker till en nationalpark. Det är även relativt många som åker dit för att få avkoppling, frisk luft och motion. Många anger även att besöket i nationalparken har gett dem mervärden som är viktiga för sin fysiska, psykiska och sociala hälsa.

naturrum 2Ängsö Nationalpark/Foto:Mikael Gustafsson/Naturfotograferna/IBL

- Mer än tre av fyra tycker att deras psykiska välbefinnande ökade efter besöket. Resultaten om upplevd hälsa har ökat tydligt sedan den förra undersökningen 2014 för samtliga tre hälsofaktorer, säger Camilla Näsström, handläggare på Områdesskyddsenheten.

Naturum ökar besökares kunskaper
84 procent av besökarna i naturum anser att utställningen, informationen och naturvägledningen har gett dem ökad kunskap om naturen i området.

- Att besökarna säger att de får mer kunskap ser vi som ett mått på att vi lyckas. Detta eftersom ett viktigt syfte med verksamheten är att naturum ska ge besökaren kunskap om naturen och dess värden, säger Anna Grundén, samordnare för naturum.

Fakta om Sveriges nationalparker och naturum
Sverige har 30 nationalparker som alla är unika områden som anses vara särskilt viktiga att skydda och bevara. Nationalparkerna hade 2,7 miljoner besök 2018. Det finns 33 naturum i Sverige. Naturum fungerar som porten till naturen och hade 2018 1,8 miljoner besök.

Text: Naturvårdsverket
Bild: Respektive byline under bilderna

Publicerad 2019-11-27

Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se
Support på portal & forum e-post och telefon vard. 9-19
Telefon: 010 - 220 30 02

Numret går till Husbilskompisar webbadministratör. Detta är inte numret ni skall ringa till ställplatser eller service.

Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn - Logga ut