JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!

Ökning med drygt 20%

April månads husvagnssiffor ligger strax över 2014 års nivå (att jämföra med 2015 års siffror är, som tidigare nämnts, knappast relevant), vilket gör att HRF:s prognos på en femprocentig ökning av antalet nyregistrerade husvagnar förmodligen ligger rätt.

Däremot verkar husbilsprognosen (en drygt tioprocentig ökning) vara i underkant, ökningen hittills i år är nära 23 procent.
Intressant är, att husbilarnas andel av den totala fritidsfordonsmarknaden är 56 procent – för 10 år sedan var den 26 procent.

Husbilsregistreringar för april 2016
April månads husbilsregistreringar visar 965 stycken, medan det i april föregående år registrerades 739 husbilar. Hittills under kalenderåret 2016 har det totalt registrerats 1 630 husbilar, medan det under motsvarande period 2015 registrerades 1 328 stycken.
I procent innebär detta en ökning med 22,74 % för år 2016.

För ytterligare information ring Lars Erik Paulsson på HRF-kansliet, telefon 0765-62 27 17.
På HRF:s hemsida www.husvagnsbranschen.se hittar du alltid den senaste informationen!

Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se
Support på portal & forum e-post och telefon vard. 9-19
Telefon: 010 - 220 30 02

Numret går till Husbilskompisar webbadministratör. Detta är inte numret ni skall ringa till ställplatser eller service.

Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn