JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!

Moderaterna sätter ner foten - Vill lösa frågan runt den planerade skattehöjningen för husbilar

Husbilar har under en längre tid varit föremål för orättvisa skatter som egentligen riktat sig mot transportsektorn.
Det här har slagit hårt mot nyförsäljningen av husbilar. Dagens förslag skulle innebära en ungefärlig höjning till det tredubbla.

Under en längre tid har HRF (Husvagns & Husbilsbranschens Riksförbund) arbetat för att få en förändring till stånd.

I september skickade förbundet en skriftlig vädjan till Finansministern Elisabeth Svantesson (M) samt näringsminister Ebba Busch (KD)
Där påtalar man orättvisorna och hur det påverkar en hel bransch.

Det här intensiva arbetet har äntligen burit frukt. Under en pressinformation idag meddelade Edward Riedel, Finansutskottets ordförande och Mats Green, Energi- och näringspolitisk talesperson (M) följande.

Edward Riedel sätter ner foten och har bestämt sig för att driva den här frågan. Moderaterna vill inte ha de här förändringarna som skulle innebära en tredubbling av husbilsskatterna. Man förväntar sig dessutom att inga förändringar sker under året innan politiken sagt sig. Under året kommer moderaterna att driva den här frågan i samråd med sina samarbetspartier.

Mats Green framförde sin oro över hur den här beskattningen drabbar inte minst Jönköping där Kabe har sin tillverkning av husbilar.

Mikael Blomqvist VD/CEO och även styrelsemedlem i HRF kommenterar Mats Greens initiativ så här:

"Vi ser positivt på att Moderaterna nu vill stoppa den skatteförändring som är ett resultat utav en tolkningsändring hos myndigheter.
Vi ser fram emot att se vad denna vilja kommer att innebära i praktiken.
Vi hoppas att myndigheterna i fråga, nu avvaktar ändringen till politikerna har fått säga sitt om hur skatteuttaget skall ske på fordonsformen husbil och att skatteuttaget framledes kan bli skäligt och långsiktigt.
Branschen och kunder behöver en långsiktighet för att kunna utvecklas i en klimatsmart och positiv riktning även framöver."


Det här är beslut som hela branschen och landets kommande husbilsköpare säkert uppskattar. Vi hoppas att Moderaternas initiativ blir framgångsrikt under 2024.

Gomer Swahn 2024-01-30

Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se

Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn - Logga ut