JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!

Mer rättvisa regler vid överlast av fordon

Rättvisa regler ska gälla för fordon i trafiken. Därför ändrar regeringen idag bestämmelserna för beräkningen av överlast.
Idag missgynnas ägare av vissa fordon, exempelvis husbilar, av nuvarande regelverk. Anledningen är att reglerna för vad som är överlast bedöms på ett sätt som påverkar fordon olika.
Nu blir reglerna mer rättvisa och trafiksäkra.

- Regelverket har varit otydligt och till viss del även orättvist. Nu rättar vi till det och gör samtidigt bestämmelserna mer trafiksäkra, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth. 
Dagens regler för överlast har gett effekten att ägare av exempelvis husbilar och husvagnar straffas hårdare vid regelöverträdelser.
Anledningen är att ett fordons överlast beräknas utifrån maximilast (den högsta last ett fordon är konstruerat för), trots att det främst är överlast av totalvikten som kan vara en trafikfara.
Konsekvensen av dagens regler är att en förare av husbil som har en låg maximilast får betala högre böter än den som har en släpkärra med en hög maximilast, även om de överlastar lika mycket.

Regeringen ändrar därför i reglerna för att få till ett mer rättvist system. Med de nya reglerna ska överlast beräknas utifrån ett fordons totalvikt, dvs fordonet, föraren och lasten istället för maximivikten.
Regeringen ändrar även i trafikförordningen så att polisen ska kunna hindra fortsatt färd om ett fordons totalvikt överskridits med mer än 10 procent.
Tidigare har denna regel utgått från 20 procents överlast. Sänkningen av procentsatsen främjar trafiksäkerheten på vägarna.
Förändringarna av reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Text: Infrastrukturdepartementet
Bild: Gomer

Publicerad 2020-10-30

Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
Telefon: 010 - 220 30 02
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se
Support på portal & forum e-post och telefon vard. 9-19
Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn