JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!

Inga större förändringar av husbilsregistreringarna

Det märks inga större förändringar när det gäller nyregistrerade husbilar. Delvis beror detta på den ohemula beskattningen av nya husbilar, men också på att landets husbilshandlare – som en följd av beskattningen – inför säsongen 2020 beställde hem färre husbilar än normalt.

Husbilsregistreringar för november 2020
November månads husbilsregistreringar visar 175 stycken, medan det i november föregående år registrerades 179 husbilar. Hittills under kalenderåret 2020 har det totalt registrerats 3 863 husbilar, medan det under motsvarande period 2019 hade registrerats 3 978 stycken. I procent innebär detta en minskning med 2,89 % för år 2020.

Text & Graf: HRF
Publicerad 2020-12-02

Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
Telefon: 010 - 220 30 02
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se
Support på portal & forum e-post och telefon vard. 9-19
Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn