JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!

Husbilar fortsätter att öka

När årets fjärde månad nu är till ända, kan det konstateras att antalet nyregistrerade husbilar fortsätter att öka, även om tillväxttakten tillfälligtvis mattats av.
Däremot har antalet nyregistrerade husvagnar, för andra året i rad, minskat något.
Med tanke på att Sverige sedan många år är husvagnstätast i Europa, och ligger på andra plats när det gäller husbilstäthet, får sådana variationer anses vara helt naturliga.

Husbilsregistreringar för april 2018
April månads husbilsregistreringar visar 1 093 stycken, medan det i april föregående år registrerades 992 husbilar.
Hittills under kalenderåret 2018 har det totalt registrerats 1 904 husbilar, medan det under motsvarande period 2017 registrerades 1 820 stycken.
I procent innebär detta en ökning med 4,62 % för år 2018.

Källa: Husvagnsbranschens Riksförbund

Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se
Support på portal & forum e-post och telefon vard. 9-19
Telefon: 010 - 220 30 02

Numret går till Husbilskompisar webbadministratör. Detta är inte numret ni skall ringa till ställplatser eller service.

Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn