JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!

Husbil bättre än både charter och kryssning

– Husbilssemester ger mindre klimatpåverkan än andra alternativa semesterformer dessa personer skulle ha valt.
Det visar en undersökning som Østfoldforskning gjort på uppdrag av Norges CaravanBransjeforbund (NCB) 2018.
– Vi såg att en vanlig husbilssemester ger hälften så stor klimatpåverkan som en charterresa och många gånger mindre än en kryssning, säger Mona Nilsen.

MonaNilsen

Inför hotet om höjda avgifter för alla som köper husbil i Norge ville Norges CaravanBransjeforbund undersöka hur stor klimatpåverkan en husbilssemester egentligen har jämfört med andra semesterformer.
Förbundet vände dig till forskningsinstitutet Østfoldforskning som är en av de ledande aktörer i Norge vad gäller studier kring klimatpåverkan.
Syftet var att ta fram ett faktabaserat underlag som kunde användas i de fortsatta kontakterna med politiker och myndigheter.

– Bakgrunden till förslaget med höjda avgifter var också att de såldes väldigt många husbilar under en period, säger Mona Nilsen, på Østfoldforskning, som ledde undersökningen.
En projektgrupp bildades som samlade in data från tio olika semesterformer, där klimatbelastningen för respektive semester beräknades. Utgångspunkter var att mäta en veckas semester för en person för följande semesterformer: semester hemma, husbilssemester, charterresa, storstadssemester, semester i sommarstugan, båtsemester i skärgården, fjällvandring, camping med bil och tält, camping med husvagn och kryssning.

En första slutsats var att merparten av de som semestrar i husbil är ett par på runt 60 år. Och inte helt oväntat var det mest klimatvänliga att stanna hemma och göra dagliga utflykter eller att fjällvandra inklusive resan till och från startpunkten.
Husbilssemestern däremot har en relativt hög klimatpåverkan, men jämfört med exempelvis charter eller kryssning är husbil betydligt bättre för klimatet.
Även storstadssemester visade en något högre klimatpåverkan än husbilssemester.

– En slutsats är att husbil är bättre för klimatet än andra semesterformer dessa personer troligen skulle ha valt.
Samtidigt betonar Mona Nilsen att husbilsindustrin bör sträva efter att finna mer klimatvänliga teknologier för bränsle- och elförbrukning.
Det som var mest oväntat var klimatpåverkan från kryssningarna.
– Vi blev väldigt överraskade av att kryssningsresor var så illa och att skillnaden var så otroligt stor, det är ju inte bara kryssningen som ingår utan även resan till och från och matsvinnet.
Även charterresorna låg dåligt till både för de långa flygresorna och resorna till och från flygplatserna.

Mona Nilsen på Østfoldforskning har undersökt klimatpåverkan vid husbilssemester jämfört med andra semesterformer.

Vinjettbild: Gomer
Text & Bild: HRF

Här finns hela rapporten

Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se
Support på portal & forum e-post och telefon vard. 9-19
Telefon: 010 - 220 30 02

Numret går till Husbilskompisar webbadministratör. Detta är inte numret ni skall ringa till ställplatser eller service.

Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn