JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!

Fortsatt stark uppgång

Även februari månad uppvisar en stark ökning av antalet nyregistrerade fritidsfordon.
Ännu är det dock för tidigt att, med utgångspunkt från nyregistreringssiffrorna, dra några slutsatser om hur husvagns- och husbilsåret 2018 kommer att utveckla sig.

– Leveranserna inför påsk brukar ju av tradition vara stora, säger HRF:s sekreterare Lars Erik Paulsson, och eftersom påsken i år infaller redan i mars kommer vi inte att ha några tillförlitliga jämförelsetal förrän vi kan jämföra med fjolårets påskmånad – det vill säga efter april månads utgång.
– Dessutom, fortsätter han, är det väldigt svårt att bedöma hur stor del av ökningen av antalet nyregistrerade husbilar som beror på att man tidigarelagt leveranser för att undvika malus-delen av det nya skattesystemet.

Husbilsregistreringar för februari 2018
Februari månads husbilsregistreringar visar 186 stycken, medan det i februari föregående år registrerades 135 husbilar.
Hittills under kalenderåret 2018 har det totalt registrerats 276 husbilar, medan det under motsvarande period 2017 registrerades 195 stycken. I procent innebär detta en ökning med 41,54 % för år 2018.

Text & Graf: HRF

Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se
Support på portal & forum e-post och telefon vard. 9-19
Telefon: 010 - 220 30 02

Numret går till Husbilskompisar webbadministratör. Detta är inte numret ni skall ringa till ställplatser eller service.

Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn