JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!

Fortsatt osäkra siffror

Alla de fritidsfordon – framför allt husvagnar – som av tekniska skäl ”förregistrerades” under oktober och december i fjol, utan att vara sålda till konsument, påverkar givetvis fortfarande nyregistreringssiffrorna.
För att ytterligare öka osäkerheten i registreringssiffrorna låg påsken (då ju många vill göra premiärturen med sitt nya fritidsfordon) i år osedvanligt tidigt, vilket också kan ha påverkat mars månads registreringssiffror.

– Först efter april månads utgång kommer vi att ha en någorlunda klar bild av utvecklingen, säger HRF:s ordförande Tomas Haglund. Allt tyder dock på att intresset för både husvagnar och husbilar fortsätter att öka.

diagram

Husvagnsregistreringar för mars 2016
Under mars månad 2016 registrerades 389 husvagnar. (Motsvarande månad året dessförinnan registrerades 324 stycken.) Hittills under 2016 betyder det 532 registrerade husvagnar mot 427 under samma period 2015. I procent innebär detta enökning med 24,59 %.

Husbilsregistreringar för mars 2016
Mars månads husbilsregistreringar visar 486 stycken, medan det i mars föregående år registrerades 437 husbilar. Hittills under kalenderåret 2016 har det totalt registrerats 665 husbilar,medan det under motsvarande period 2015 registrerades 589 stycken. I procent innebär detta en ökning med 12,90 % för år 2015.


För ytterligare information ring Lars Erik Paulsson
på HRF-kansliet, telefon 0765-62 27 17.
På HRF:s hemsida
www.husvagnsbranschen.se
hittar du alltid den senaste informationen

Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se
Support på portal & forum e-post och telefon vard. 9-19
Telefon: 010 - 220 30 02

Numret går till Husbilskompisar webbadministratör. Detta är inte numret ni skall ringa till ställplatser eller service.

Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn - Logga ut