JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!

Fortsatt missvisande husbilssiffror

När nu ”påskregistreringarna” för både 2020 och 2021 återspeglas i registeringstatistiken, står det klart att antalet nyregistrerade husvagnar ökat kraftigt – hela 35 procent. Från HRF:s medlemmar rapporteras också att intresset för husvagnar, både nya och begagnade, är stort.

Stort är även intresset för husbilar, men här finns inga siffror som ger en rättvisande bild. Under februari och mars inregistrerades ju ett antal husbilar som ej var levererade (eller ens sålda) till kund – detta på grund av ändrade avgasrenings- respektive skatteregler.

Husbilsregistreringar för april 2021
April månads husbilsregistreringar visar 391 stycken, medan det i april föregående år registrerades 498 husbilar. Hittills under kalenderåret 2021 har det totalt registrerats 1 846 husbilar, medan det under motsvarande period 2020 registrerades 883 stycken. I procent innebär detta en ökning med 109,06 % för år 2021.

Graf & text: HRF
Publicerad 2021-05-05

Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se
Support på portal & forum e-post och telefon vard. 9-19
Telefon: 010 - 220 30 02

Numret går till Husbilskompisar webbadministratör. Detta är inte numret ni skall ringa till ställplatser eller service.

Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn