JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!

Fortsatt missvisande husbilssiffror

Som väntat blev det i juli månad en kraftig uppgång av antalet nyregistrerade husbilar.
Uppgången beror dock på det extremt låga antalet registreringar i juli ifjol – detta som en följdeffekt av de rekordhöga registreringarna i juni inför införandet av det nya fordonsskattesystemet Bonus-malus.
De redovisade nyregistreringssiffrorna för husbilar är således fortsatt grovt missvisande.

Husbilsregistreringar för juli 2019
Juli månads husbilsregistreringar visar 462 stycken, medan det i juli föregående år registrerades 194 husbilar.
Hittills under kalenderåret 2019 har det totalt registrerats 2 758 husbilar, medan det under motsvarande period 2018 registrerades 6 574 stycken.
I procent innebär detta en minskning med 58,05 % för år 2019.

Text & Diagram: HRF
Publicerad 2019-08-01

Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se
Support på portal & forum e-post och telefon vard. 9-19
Telefon: 010 - 220 30 02

Numret går till Husbilskompisar webbadministratör. Detta är inte numret ni skall ringa till ställplatser eller service.

Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn