JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!

Försiktigt positivt när HRF träffade regeringen

Det finns en förståelse för den kritik husbilsbranschen riktat mot den nya beräkningsmodellen av CO2-utsläpp för husbilar. Det var resultat när HRF träffade finansdepartementet den 23 april.
– Nu har vi på kort tid mobiliserat alla våra resurser och gjort allt vi kan, nu är det bara att vänta, men vi är försiktigt positiva, säger Tomas Haglund, ordf. för HRF.
Husbilskampen är ett branschinitiativ från den samlade husvagns- och husbilsbranschen i Sverige för en rättvisare husbilsbeskattning. Bakom kampen står HRF som nu gör en av sina största opinionskampanjer.

Bakgrunden är två lagändringar som påverkar husbilsbranschen på ett mycket dramatiskt sätt. Bonus-malus infördes 1 juli förra sommaren och innebär nya regler för fordonsbeskattning baserade på hur mycket CO2 fordonen släpper ut.
– Vi förstår och accepterar konsekvenserna av bonus-malus och står naturligtvis bakom det nationella arbetet att reducera både CO2-utsläpp och beroendet av fossila bränslen, säger Tomas Haglund.

Men med införandet av, WLTP, en ny beräkningsmodell för utsläpp av CO2, utökas ytterligare den oproportionerliga beskattningen av husbilar.
Grovt förenklat kan man säga att i den nya beräkningsmodellen för skatteuttag jämställs en 3,5-tons husbil, som i snitt körs 688 mil per år, skattemässigt med en tung 16-tons lastbil som rullar 10 000 mil per år eller mer. För husbilsägare innebär det en årlig beskattning på drygt 25 000 kronor per år.
– Vi vill ha rim och reson. Den nya och schablonmässiga beräkningsmodellen strider mot de grundläggande juridiska kraven inom proportionalitetsprincipen att en skatt ska vara skälig.

Det var bakgrunden till att en delegation från HRF träffade finansdepartementet för att framföra sin kritik. Med på mötet var finans minister Magdalena Anderssons högra hand, statssekreterare Leif Jakobsson och den beredande departementssekreteraren Viktor Gunnarsson.

Utgångspunkten var att den skatteberäkning som träder i kraft 1 september är oproportionerlig och oskälig och att en korrigering önskas enligt lagstiftarnas klausul om utvärdering per 31 december 2019.

– Det finns en förståelse för vår problembeskrivning samtidigt som vårt arbete, inställning i frågan, lovordas, från Jakobssons sida. Han menade att vi har en större möjlighet att få gehör för våra krav med den inställning vi har.

Mötet var kulmen på en rad aktiviteter som HRF gjort i sitt opinionsarbete. I början av året startades en kampanjsida med information kring Husbilskampen. I mars arrangerades en pressträff i Jönköping för journalister och politiker, som blev den formella starten på kampanjen. Och i april genomfördes mötet med finansdepartementet, där ett faktamaterial med branschfakta, problembeskrivning och önskad lösning presenterades.
Veckan efter mötet gick HRF också ut med ett faktamaterial till de riksdagsledamöter som sitter i närings-, finans och trafikutskottet.

– Nu kan vi inte göra så mycket mer, men vi är försiktigt optimistiska och tror på en vettig lösning i beskattningsfrågan.

Text & Bild: Husvagnsbranschens Riksförbund

Mer info på deras webbsida som du hittar HÄR!
Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se
Support på portal & forum e-post och telefon vard. 9-19
Telefon: 010 - 220 30 02

Numret går till Husbilskompisar webbadministratör. Detta är inte numret ni skall ringa till ställplatser eller service.

Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn