JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!

En stark augusti-månad

”Swemestrandet” har fortsatt påverka husvagns- och husbilsbranschen på ett positivt sätt även under augusti månad – och det gäller både nya och begagnade fritidsfordon.


– Det stora intresse vi sett tolkar vi som att detta inte är en övergående trend utan att svenskarna även i framtiden kommer att satsa på detta miljövänliga sätt att semestra, säger HRF:s ordförande Tomas Haglund.
Hela 17,7 procent fler husvagnar registrerades under den senaste månaden, jämfört med samma period i fjol, och även antalet nyregistrerade husbilar visar en uppgång – plus 5,8 procent.
– Att husbilsregistreringarna nu ökar tror vi beror på det arbete som HRF, genom ”Husbilskampen”, bedrivit och som lett fram till att regeringen presenterat ett förslag på skattelindring för husbilar, avslutar Tomas Haglund.

Husbilsregistreringar för augusti 2020
Augusti månads husbilsregistreringar visar 528 stycken, medan det i augusti föregående år registrerades 499 husbilar. Hittills under kalenderåret 2020 har det totalt registrerats 3 127 husbilar, medan
det under motsvarande period 2019 registrerades 3 257stycken. I procent innebär detta en minskning med 3,99 % för år 2020.

Text & graf: HRF
Publicerad 2020-09-02

Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se

Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn - Logga ut