JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!

Badplatser får stänga - Bakterier i vattnet

Flera badplatser i Västsverige har fått lov att stänga. Under sommaren tar kommunerna vattenprover med jämna mellanrum.
På flera ställen bedöms vattnet som otjänligt.

Det är bl.a. i Uddevalla, Borås. Vänersborg och Lerum som Kommunerna har upptäckt förhöjda halter av E.coli-bakterier och intestinala enterokocker.
Det har resulterat i stängda badplatser i avvaktan på nya prover.

En möjlig orsak kan vara den senaste tidens kraftiga regn. Finns det mycket fågel på stränderna kan fågelspillning spolas ut i vattnet och spridas
Undvik stränder där det t.ex. finns mycket gäss. Fåglarna trivs vid badplatser då det är lätt att gå iland och beta gräs. Då hamnar spillningen vid stranden och spolas ut med regnet.

Bakterierna kan förorsaka magsjuka. T.ex. har 10-15 barn blivit magsjuka efter besök på Sandareds badplats i Borås.

Text & Bild:
Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
Telefon: 010 - 220 30 02
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se
Support på portal & forum e-post och telefon vard. 9-19
Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn