JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!

2018 Stabilt husvagnsår, men osäkra husbilssiffror

Under fjolårets andra hälft ökade husvagnsintresset tydligt, och när 2018 nu är tillända står det klart att antalet nyregistrerade husvagnar är i stort sett lika stort som under 2017
– det skiljer endast 91 enheter.


– Resultatet ligger klart inom de värden på plus/minus 5 procent som HRF förutspådde under våren, säger ordföranden Tomas Haglund, och någon större skillnad mellan antalet registrerade och levererade fordon torde inte föreligga.

Något osäkrare är däremot ökningen av antalet levererade husbilar. Enligt statistiken nyregistrerades 7 218 husbilar under 2018, vilket är 12,7 procent fler än under 2017.
Exakt hur många av dessa som levererats till kund, är dock ej fastställt.


– I samband med införandet av bonus-malus-systemet vid halvårsskiftet inregistrerades drygt
2 100 osålda husbilar som sedan omedelbart ställdes av, förklarar HRF:s kanslichef Lars Erik Paulsson.
De flesta av dessa har under sommaren/hösten/vintern sålts till kund, men säkerligen finns det fortfarande några osålda ”lagerbilar”.
Dessa utgör en osäkerhetfaktor som givetvis kan komma att negativt påverka antalet nyregistrerade husbilar även under 2019 års första månader.

Husbilsregistreringar för december 2018
December månads husbilsregistreringar visar 73 stycken, medan det i december föregående år registrerades 137 husbilar.
Under kalenderåret 2018 har det totalt registrerats 7 218 husbilar, medan det under 2017 registrerades 6 405 stycken.
I procent innebär detta en ökning med 12,69 % för år 2018.

Text & Graf: Husvagnsbranschens Riksförbund

Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se
Support på portal & forum e-post och telefon vard. 9-19
Telefon: 010 - 220 30 02

Numret går till Husbilskompisar webbadministratör. Detta är inte numret ni skall ringa till ställplatser eller service.

Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn - Logga ut