JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!

2018 ett mörkt år i trafiken

Under året omkom 324 personer i trafiken. Det skall jämföras med 2017 då siffran var 252 döda.
Ökningen har uteslutande skett på det statliga vägnätet. Då i huvudsak på vägar med hastighetsgräns 70-90 km/tim.

Det som sticker ut i statistiken är mötesolyckor. Där är ökningen 68 procent jämfört med 2017.
Hälften av ökningen av mötesolyckor stod kollisioner mellan personbil och tung lastbil för.
78 personer omkom i olyckor där tunga lastbilar var inblandade. Det är en ökning med hela 129 procent.
I 90 procent av fallen har personbilen kommit över i mötande körfält.

TV 2

24 april redovisades siffrorna vid en konferens på Clarion Hotell i Stockholm.
Temat var analys över trafiksäkerheten 2018. När statistiken redovisats avslutades förmiddagen med frågestund där bl.a. Lena Erixon GD Trafikverket och Jonas Bjelfenstam GD Transportstyrelsen deltog.
Någon förklaring till den stora ökningen har man inte kommit fram till.

TV

Under mötet informerade man att många åtgärder är på gång för att vända den uppåtgående trenden.
Exempel på åtgärder:
mötesseparering
anpassning av hastighetsgränser
fler trafiksäkerhetskameror
fler korsningsåtgärder och säkra passager för oskyddade trafikanter
förbättrat underhåll av cykelvägar
geofencing-teknik för säkra zoner
fler nykterhetskontroller i hamnar

Lena Erixon Trafikverket föreslog att en ny yrkeskategori som kan avlasta polisen - nykterhetskontrollanter.
Antalet nykterhetskontroller har stadigt minskat under de senare åren. 2009 utfördes 2 780 000 kontroller och 2018 var siffran nere i 1 075 701, det är en minskning med hela 61,3 procent.
Enligt polisen är det omorganisationen inom kåren samt att antalet trafikpoliser minskat rejält.

Husbilar i statistiken

När det gäller dödsolyckor med husbilar de senast fem åren ser statistiken ut så här.
6 omkomna i husbilar mellan år 2014-2018 – varav 4 st. under 2018. 5 av 6 dog i en mötesolycka.
4 omkomna i helintegrerad husbil, 2 i halvintegrerad.
Endast en olycka var med fler än två personer i husbilen.
Cirka 100 personer har skadats i vägtrafikolyckor med husbilar sedan 2014.

Text & Bild:
Källor: Trafikverket

Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se
Support på portal & forum e-post och telefon vard. 9-19
Telefon: 010 - 220 30 02

Numret går till Husbilskompisar webbadministratör. Detta är inte numret ni skall ringa till ställplatser eller service.

Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn