GDPR

Beskrivning av hantering av personuppgifter för Husbilskompisar i Sverige AB utifrån GDPR.

Husbilskompisar lagrar personuppgifter i webbshoppen, på nyhetsportalen samt e-postadresser i register för nyhetsbrev.

Vilka uppgifter sparar vi
På portalen sparar vi namn och e-post.

I vilket syfte lagrar vi uppgifterna
Syftet är att ha en möjlighet att komma i kontakt med de personer som är medlemmar i Husbilskompisar samt att i största möjliga mån säkerställa identiteten på medlemmen.

Vem kan ta del av uppgifterna
Det är Husbilskompisar anställda, administratörer och moderatorer som kan se personuppgifterna.

Hur lagras informationen
Informationen lagras på en server på ett externt serverhotell i ett original samt tre backuper/säkerhetskopior samt på server hos det företag vi använder för nyhetsbrev (endast e-post), samt hos Husbilskompisars leverantör av webbshop (Quickbutik).

Hur länge lagras informationen
Så länge man är medlem i Husbilskompisar.
I webbshop och lokalt bokföringsprogram lagras informationen enligt bokföringslagen.

Du har alltid rätt att begära ut information om de personuppgifter vi har om dig samt få dina personuppgifter korrigerade eller raderade.

Hur ändrar en medlem sin information
På nyhetsportal, i forum och i nyhetsbrev anger vi vår e-post samt telefonnummer.
Man kontaktar kansliet och meddelar sin ändring.

Hur avslutar man medlemskap och vad händer då
En medlem som vill avsluta sitt medlemskap skickar e-post eller ringer till kansliet.
Samtliga uppgifter raderas då från portal och listan för nyhetsbrev.
Personuppgifter i webbshoppen sparas med hänvisning till bokföringslagen.


Senast uppdaterad 2024-03-25