JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!

GDPR samt regler för användande av Husbilskompisars reseapp

Beskrivning av hantering av personuppgifter samt uppladdade bilder och text för Husbilskompisar i Sverige AB utifrån GDPR avseende företagets reseverktyg på Webbsida, samt app i Android och IOS.

GDPR

Vilka uppgifter sparar vi

Husbilskompisar lagrar följande personuppgifter i databas, namn, smeknamn e-postadress samt eventuella uppladdade bilder och omdömen samt personliga ändringar i appen, t.ex. dina favoriter och egna anteckningar.

I vilket syfte lagrar vi uppgifterna
Syftet är att du som användare alltid skall komma åt din personliga profil oavsett media.

Vem kan ta del av uppgifterna
I appen kan andra användare ta del av dina publika uppladdningar som t.ex. bilder och omdömen. 
All övrig information kan bara nås av behörig personal på Husbilskompisar AB

Hur lagras informationen
Informationen lagras på en server på ett externt serverhotell i ett original samt backuper/säkerhetskopior samt på server hos det företag vi använder för nyhetsbrev (endast e-post).

Hur länge lagras informationen
Personuppgifter lagras så länge man är medlem i Husbilskompisar.
Bild och text, se information under regler.
Du har alltid rätt att begära ut information om de personuppgifter vi har om dig samt få dina personuppgifter korrigerade eller raderade undantaget uppladdad information (bilder och omdömen som presenteras publikt på webbsida och i app).

Hur ändrar en medlem sin information
Husbilskompisar når du via e-post
Man kontaktar kansliet och meddelar sin ändring.

Hur avslutar man medlemskap och vad händer då
En medlem som vill avsluta sitt medlemskap skickar e-post till kansliet. Vid ett avslutat medlemskap raderas din e-post från server och nyhetsbrev. Personuppgifter i webbshoppen sparas med hänvisning till bokföringslagen.REGLER

Upphovsrätt bilder och text

Allt uppladdat material tillhör respektive upphovsman. 
Vid uppladdning av text eller bild medger användaren (upphovsmannen) Husbilskompisar fri förfoganderätt till materialet för all framtid. Vid ett avslutat medlemskap kan medlem ej kräva att uppladdat material skall raderas.

Felaktig information i reseappen

Husbilskompisar friskriver sig från allt ansvar för eventuella problem eller olägenheter som felaktig information kan innebära för användaren. Det är upp till varje användare att själv kontrollera uppgifternas riktighet.

Begränsningar i lämnad information

I reseappen är det inte tillåtet med hets mot folkgrupp, olaga våldsskildringar, pornografisvordomar, påhopp eller påståenden om fysiska personer, föreningar eller företag som kan anses som förtal eller kränkande. 
Eller vad i övrigt anses som brott mot BBS-lagen. (lag 1998:122 om ansvar för elektroniska anslagstavlor).
 
Uppmaning till brott är inte heller tillåtet. Att utan tillstånd publicera upphovsrättsskyddat material från annan person, företag eller forum är inte tillåtet.

Husbilskompisar Förbehåller sig rätten att utan meddelande radera användare som bryter mot 
reseappens regler.
Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se
Support på portal & forum e-post och telefon vard. 9-19
Telefon: 010 - 220 30 02

Numret går till Husbilskompisar webbadministratör. Detta är inte numret ni skall ringa till ställplatser eller service.

Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn