JP Ajax Search Mobile

Mötesplats för livsnjutare på hjul!
 • 02TumboPU01
 • 06Qstar PU
 • 08AdriaPU01
 • 03Assistansbolaget PU
 • 04Codat PU
 • 07BSR PU
 • 10Bossings PU
 • 09ForsbergsPU02
 • 12Swift PU
 • 11Midland PU
 • 05Autohallen PU
 • 01Husvagnssvensson PU

Du har säkert mött dom på på vägarna, först tror man att det är en turistbuss sedan inser man att det är ett rullande hem som kommer. Märket Concorde tillhör onekligen husbilarnas toppskikt både när det gäller komfort såväl som pris.
I de större modellerna har man oftast plats för en mindre personbil i garaget bak.
Bekvämt och nödvändigt då storleken i viss mån begränsar var man kan parkera.

 

 

 

I helgen var det dags. 35 Concordbilar strålade samman i Motala Hamn. Syftet var i första hand att utbyta erfarenheter men även att starta en klubb för märket.
Det är en informell klubb utan styrelse. Man sköter sina kontakter via Facebook och det närmaste man kommer klubbfunktionärer är de personer som administrerar gruppen, berättar Jan Axelsson som deltar på mötet.
Som Concordeägare kan man PM:a in sitt registreringsnummer och ansöka om medlemskap i gruppen.
Syftet med klubben är att utbyta erfarenheter, ge varandra tips samt anordna ett par träffar per år.

160522

070-466 90 85

April månads husvagnssiffor ligger strax över 2014 års nivå (att jämföra med 2015 års siffror är, som tidigare nämnts, knappast relevant), vilket gör att HRF:s prognos på en femprocentig ökning av antalet nyregistrerade husvagnar förmodligen ligger rätt.

Däremot verkar husbilsprognosen (en drygt tioprocentig ökning) vara i underkant, ökningen hittills i år är nära 23 procent.
Intressant är, att husbilarnas andel av den totala fritidsfordonsmarknaden är 56 procent – för 10 år sedan var den 26 procent.

Husbilsregistreringar för april 2016
April månads husbilsregistreringar visar 965 stycken, medan det i april föregående år registrerades 739 husbilar. Hittills under kalenderåret 2016 har det totalt registrerats 1 630 husbilar, medan det under motsvarande period 2015 registrerades 1 328 stycken.
I procent innebär detta en ökning med 22,74 % för år 2016.

För ytterligare information ring Lars Erik Paulsson på HRF-kansliet, telefon 0765-62 27 17.
På HRF:s hemsida www.husvagnsbranschen.se hittar du alltid den senaste informationen!

Husbilskompisar har tecknat ett samarbetsavtal med Assistansbolaget.
För dig som forummedlem innebär det att du även efter deras kampanjperiod som pågår under mars månad har kampanjpriset året ut.
När försäkringen skall förnyas efter ett år har vi säkerställt att du har ”Bästa pris garanti”
Det innebär i praktiken att du har kampanjpris året runt.

Anledningen att vi valde Assistansbolaget som partner är deras husbilsvänliga villkor samt användarvänliga gränssnitt på appen för smartphones, både Android och IOS.
Assistansförsäkringen gäller för husbilar med vikter ända upp till 10 ton och med en maxålder på 25 år. Det är bland de generösaste villkoren vi hittat.
Försäkringen är personlig, knuten till ditt personnummer i stället för bilnumret.
Med appen installerad i telefonen letar Assistansbolaget upp dig när det vanliga är tvärt om - Detta gäller i samtliga Europeiska länder inom ”Gröna kortet-samarbetet”. Information om vilka dessa länder är finns på Trafikförsäkringsföreningens hemsida.
Du har alltid en operatör i andra änden av linan som pratar svenska oavsett var du ringer ifrån, oavsett tid på dygnet.
För att läsa mer om assistansförsäkringen och hämta hem villkor loggar du in på forumet och går till rabattsidan.

En lång resa på kort tid.

Assistansbolaget startade sin verksamhet i början av 2015.
På kort tid plockade man marknadsandelar på personbilar men när man gick vidare för att skapa en bra produkt för oss husbilister missade man vikten.
Assistansbolaget hade en maxvikt på 3,5 ton, de flesta nyare husbilar har, som du vet, en högre vikt.
Vid ungefär samma tid visade det sig att Finansinspektionen och Assistansbolaget hade olika uppfattning om verksamhetens art.
Det här ledde till ett antal spekulationer och rena felaktigheter i sociala media som rör sig runt husbilism.
Vi har bett Lukas Fryklund, VD på Assistansbolaget beskriva med egna ord vad det var som hände.
Så här beskriver han händelsen 2015.

”Finansinspektionen (FI) och Assistansbolaget gjorde olika bedömningar huruvida Assistansbolagets verksamhet utgjorde försäkringsrörelse eller inte.
Trots att det inte finns någon legaldefinition av vad som utgör försäkring bedömde FI att det fanns stora likheter mellan Assistansbolagets verksamhet och försäkringsverksamhet.
Försäkringsrörelselagen (FRL) samt Försäkringsavtalslagen (FAL) stipulerar vad som gäller för försäkringsverksamhet och FI beslutade i ett föreläggande till Assistansbolaget att upphöra med verksamheten eftersom de ansåg att Assistansbolagets tjänster utgjorde försäkringsrörelse.

Eftersom att Assistansbolaget gjort en annan bedömning hade man naturligtvis inte sökt tillstånd för försäkringsförmedling och fick därmed inte sälja fler försäkringar från och med att man mottog beslutet.
Trots att Assistansbolaget inte delade FI:s uppfattning rättade sig Assistansbolaget naturligtvis efter FI och gjorde, inom den tidsfrist man hade på sig, om alla abonnemang till försäkringar i enlighet med det FI önskade.
Assistansbolaget agerar nu i legal mening som Försäkringsförmedlare med erforderliga tillstånd.
Ingen av Assistansbolagets kunder har blivit drabbade på något sätt varken före, under eller efter FI:s beslut då tjänsten är precis densamma som tidigare, bara att det är i form av en försäkring istället för ett abonnemang.”

Husbilskompisar har ringt upp Lukas Fryklund, VD på Assistansbolaget och ställt frågorna, vad var det som hände 2015? Varför man skall välja Assistansbolaget.

Lyssna på podden här.Vill du veta mer om försäkringen?

Har du frågor eller synpunkter?
Då kan du som inloggad forummedlem göra det HÄR
Är du facebookmedlem ställer du frågorna i det översta inlägget i gruppen, HÄR
Assistansbolaget svarar på dina frågor direkt i tråden.
Du kan även, som inloggad, läsa mer om försäkringen och hämta din kampanjkod på rabattsidan i forumet.
Det gör du HÄR

20160319

070-466 90 85
Assistansbolaget är reklamsamarbetspartner

Alla de fritidsfordon – framför allt husvagnar – som av tekniska skäl ”förregistrerades” under oktober och december i fjol, utan att vara sålda till konsument, påverkar givetvis fortfarande nyregistreringssiffrorna.
För att ytterligare öka osäkerheten i registreringssiffrorna låg påsken (då ju många vill göra premiärturen med sitt nya fritidsfordon) i år osedvanligt tidigt, vilket också kan ha påverkat mars månads registreringssiffror.

– Först efter april månads utgång kommer vi att ha en någorlunda klar bild av utvecklingen, säger HRF:s ordförande Tomas Haglund. Allt tyder dock på att intresset för både husvagnar och husbilar fortsätter att öka.

diagram

Husvagnsregistreringar för mars 2016
Under mars månad 2016 registrerades 389 husvagnar. (Motsvarande månad året dessförinnan registrerades 324 stycken.) Hittills under 2016 betyder det 532 registrerade husvagnar mot 427 under samma period 2015. I procent innebär detta enökning med 24,59 %.

Husbilsregistreringar för mars 2016
Mars månads husbilsregistreringar visar 486 stycken, medan det i mars föregående år registrerades 437 husbilar. Hittills under kalenderåret 2016 har det totalt registrerats 665 husbilar,medan det under motsvarande period 2015 registrerades 589 stycken. I procent innebär detta en ökning med 12,90 % för år 2015.


För ytterligare information ring Lars Erik Paulsson
på HRF-kansliet, telefon 0765-62 27 17.
På HRF:s hemsida
www.husvagnsbranschen.se
hittar du alltid den senaste informationen

Det började med att den välkände profilen i Grums, Jan-Olov ”Lurch” Larsson avled under en utlandssemester.
Nu kommer efterverkningarna och dom slår hårt mot förtaget.

Tolurent drevs som enskild firma och dödsboet efter Jan-Olov är försatt i konkurs.

Kenneth Holmlund som är konkursförvaltare konstaterar i VF-Näringsliv att bolaget är på obestånd samt att det är en omfattande konkurs. Sedan starten på 80-talet har Tolurent i dag etablerat sig som en stor aktör på marknaden.
På parkeringen som i dag är låst trängs husbilar och vagnar för mångmiljonbelopp.

Företagets tio anställda är varslade och några har redan fått nya jobb.
Nu återstår konkursförvaltarens arbete. Efter påsk börjar man utförsäljningen av lagret med målsättning att sälja av i större partier.

Mats Danielsson, tf platschef menar att de som nyligen köpt en produkt av företaget inte drabbas. Han är mer osäker hur det ser ut för de personer som beställt en nyproducerad produkt.
Det menar Mats, blir en fråga mellan konkursförvaltaren och producenten.

Källa: VF Näringsliv

070-466 90 85

Husbilskompisar AB | 556434-2425
Stigen 1, 776 34 Hedemora
Telefon: 010 - 220 30 02
E-post: kansliet[at]husbilskompisar[dot]se
Support på portal & forum e-post och telefon vard. 9-19
 • 12Qstar PN
 • 06Swift PN
 • 02AdriaPN01
 • 09Assistansbolaget PN
 • 11Autohallen PN
 • 10Codat PN
 • 04Bossings PN
 • 03Forsbergs PN
 • 05Midland PN
 • 08TumboPN01
 • 01BSR PN
 • 07Husvahnssvensson PN
Utgivningsbevis 2017-009 Ansvarig utgivare: Gomer Swahn